Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4A kapitel 4-5

Skapad 2016-06-08 21:00 i Västra skolan Hudiksvall
Planering baserad på boken Matteborgen 4A för kapitel 4-5
Grundskola 4 Matematik

Här är målen, undervisningen och och bedömningssätten för kapitel 4 och 5 i Matteborgen 4A.

Innehåll

Mål för eleven:

MULTIPLIKATION OCH DIVISION:

 • Förstå hur addition och multiplikation hör ihop.
 • kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, t.ex. 5*60, 5*600
 • kunna multiplicera tal som 3*47 och 2*536
 • förstå hur multiplikation och division hör ihop.
 • kunna använda kort division, t.ex. 84/4, 396/3
 • kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift. 

 

TABELLER OCH DIAGRAM:

 • hämta fakta ur tabeller.
 • ordna fakta i en tabell.
 • läsa av och förstå stapeldiagram.
 • göra en avprickningstabell.
 • rita stapeldiagram. 

Undervisning:

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar. 
 • Praktiska övningar.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matte Direkt Borgen 4A. 
 • Par- eller grupparbete.
 • Mattespel och kluringar.
 • Färdighetsträning och problemlösning.
 • Diagnoser till varje kapitel.

Bedömning:

Dina kunskaper kring ovanstående mål kommer att bedömas genom:

 

 • Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt på genomgångar
 • Ditt skriftliga arbete på lektionerna
 • Dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  E 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: