Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen Åk 4 kapitel 6-10

Skapad 2016-06-08 21:21 i Västra skolan Hudiksvall
Här presenteras arbetsområdena inom matematik, som vi kommer att arbeta med under vårterminen.
Grundskola 4 Matematik
...

Innehåll

Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder i matematiken har utvecklats. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjligheter att reflektera över matematikens betydelse, användning och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och under historiska skeenden och därigenom kunna se matematikens sammanhang och relevans.

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

I kapitel 6 Tid, utvecklar du förmågan att:

 • använda och jämföra enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund
 • läsa och skriva datum
 • räkna med begreppen tidigare och senare utifrån ett visst klockslag
 • avläsa klockan och skriva klockslag med siffor
 • räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag
 • läsa av en tidtabell

 

I kapitel 7 Addition och Subtraktion, utvecklar du förmågan att:

 • addera och subtrahera inom talområdet 0 - 10000
 • räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt
 • använda tecknet för "ungefär lika med"
 • använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning

 

I kapitel 8 Geometri, utvecklar du förmågan att:

 • avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig
 • känna igen olika månghörningar
 • förstå vad som menas med förstoring och förminskning
 • använda och förstå skala

 

I kapitel 9 Bråk, utvecklar du förmågan att:

 • kunna läsa och skriva olika bråk
 • kunna avläsa bilder av bråk
 • veta hur många delar det går på en hel
 • kunna storleksordna bråk

 

I kapitel 10 Multiplikation och division, utvecklar du förmågan att:

 • räkna multiplikation med större tal
 • räkna med kort division
 • använda multiplikation och division i textuppgifter och vid problemlösning

 

 

 

 

 

 

Undervisning/arbetssätt

 • Du kommer att arbeta med MatteBorgen 4B
 • Du kommer att få ta del av gemensamma genomgångar, då är det viktigt att du är med och diskuterar olika tankesätt och lösningsmetoder.
 • Du kommer att arbeta både enskilt och i grupp med olika uppgifter kopplade till de olika arbetsområdena.
 • Du kommer att träna problemlösning.
 • Du kommer både att jobba med teoretiska och praktiska uppgifter.
 • Efter varje kapitel gör du en diagnos.
 • Du kommer att få möjlighet att utvärdera varje arbetsområde.

Bedömning och dokumentation

Jag kommer att bedöma följande:

 • Hur du visar tankesätt och lösningar till uppgifterna i matteboken och övriga arbetsuppgifter, som är kopplade till arbetsområdet.
 • Hur du presenterar tankesätt och lösningar vid diagnosen, som avslutar varje kapitel.
 • Hur du visar delaktighet vid gemensamma diskussioner och genomgångar.
  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • föra och följa matematiska resonemang, och
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Jag kommer att dokumentera bedömningen i nedanstående matris.

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik

Du behöver träna mer
Visar förståelse
Visar god förståelse
Kapitel 6
Du kan använda och jämföra enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund
Du kan läsa och skriva datum på tre olika sätt
Du kan räkna med begreppen tidigare och senare utifrån ett visst klockslag
Du kan avläsa klockan och skriva klockan med siffror
Du kan räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag
Du kan läsa av en tidtabell
Kapitel 7
Du kan räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma att svaret är rimligt
Du kan använda tecknet för ungefär lika med
Du kan använda addtion och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösnings-uppgifter
Kapitel 8 Geometri
Du kan avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig
Du kan känna igen olika månghörningar
Du förstår vad som menas med förstoring och förminskning
Du kan använda och förstå skala
Kapitel 9, Bråk
Du kan läsa och skriva olika bråk
Du kan avläsa bilder av bråk
Du kan hur många delar det går på en hel
Kapitel 10, Multiplikation och division
Räkna multiplikation med större tal
Räkna med kort division
Använda multiplikation och division i textuppgifter och vid problemlösning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: