Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna Lika eller olika? 2.0

Skapad 2016-06-08 21:29 i Ättekullaskolan Helsingborg
Arbetsområde: De fem världsreligionerna, kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism
Grundskola 6 Religionskunskap

Idag finns det fem religioner som dominerar. Genom att studera de fem stora, får eleven en fördjupad förståelse för varför olika människor tänker och gör på olika sätt.

Innehåll

Förmågor att utveckla

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Arbetsätt och arbetsformer

Under vårterminen 2012 kommer årskurs 6 att arbeta med arbetsområdet Världsreligioner.

Vi kommer att inhämta kunskap genom att:

 

 • Genomgångar i klassrummet
 • eleven tar reda på fakta kring en religion
 • Film

arbetet skall redovisas genom att:

 • Eleven gör en jämnförelse mellan världsreligionerna och lämnar in den skriftligt
 • Eleven väljer ut en av sina jämnförelser och låter en "voki" berätta denna

 

 

Elevens mål

Du ska efter avslutat arbete:

 • kunna redogöra för likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna när det gäller t.ex gudar, heliga skrifter, grundtankar, ritualer, levnadsregler, heliga platser.

 • kunna förklara begreppen religion och livsåskådning.
 • kunna förklara var i världen respektive världsreligion är vanligast.

 

 

 

Bedömning

Varje elev kommer bedömas utifrån:

 • Observationer av elevens delaktighet och prestation vid den muntliga och skriftliga redovisningen (vokin).
 • Bedömning av elevens jämnförelse mellan världsreligionerna.

Matriser

Re
Skriftligt omdöme i religionskunskap år 4-6

>>>
>>>
>>>
>>>
Analysera
Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnaden mellan några reigioner. Du visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Du visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra väl utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Du visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: