Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 6 vt 16

Skapad 2016-06-08 22:09 i Gammal Trelleborg
Grundskola 6 Idrott och hälsa
...

Innehåll

Syfte

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. Eleverna ska få prova på idrotter, lekar och danser som de känner igen, samt är nya för dem. Vidare ska eleverna jobba mot att förbättra sin samarbetsförmåga, samt visa hänsyn och respektera varandra. Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intressen för att vara fysiskt aktiva. De ska även få kunskap om kroppen och träningens inverkan på hälsan.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Detta ska vi arbeta med/Centralt innehåll

Lektionerna bygger på Lgr11:s centrala innehåll. Aktiviteterna bedrivs både inomhus och utomhus. Detta arbetsområde rör avsnittet Rörelse.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Detta kommer vi att bedöma

Se matris

Matriser

Idh
Matris Idrott och hälsa åk 6

Matris för ämnet idrott och hälsa slutet åk 6

F
E
C
A
Lekar, spel och idrotter
Du kan till viss del anpassa dina rörelser utifrån motoriska grundformer i olika varianter och miljöer
Du kan relativt väl anpassa dina rörelser utifrån motoriska grundformer i olika varianter och miljöer
Du kan anpassa dina rörelser väl utifrån motoriska grundformer i olika varianter och miljöer
Friluftsliv
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler
Bad
Du kan simma 200m varav 50m i ryggläge och hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: