Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska, åk 1

Skapad 2016-06-09 10:52 i Storvretaskolan Uppsala
Eleverna får lära sig att tala, lyssna och förstå enkel engelska.
Grundskola 1 Engelska

Nu ska du få lära dig några ord på engelska!

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska kunna hälsa och säga hej då.

Du ska kunna presentera dig.

Du ska kunna svara ja eller nej.

Du ska kunna någon färg.

Du ska kunna läsa och förstå enstaka ord (färger).

Du ska kunna några siffror.

Du ska förstå enkla muntliga instruktioner.

Du ska kunna några veckodagar.

Du ska känna till några klädesplagg.

Du ska känna till några ord på kroppsdelar.

Du ska kunna några ord för husdjur.

 

Undervisning och bedömning

Vi lär oss färdigheterna genom att:

Sjunga sånger

Lära oss ramsor

Se enkla filmer

Enkla dramatiseringar

Lekar

Gemensamma genomgångar

Matriser

En
Bedömningsmatris engelska åk 1

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå talad engelska och texters budskap samt agera utifrån budskap och instruktioner.
Du kan förstå det viktigaste i tydligt talad engelska i lugnt tempo i instruktioner och sånger.
Du kan förstå enkla instruktioner, samtal, hälsningsfraser och presentationer.
Du kan förstå instruktioner, samtal, hälsningsfraser och presentationer.
Du kan lyssna och förstå mycket enkla instruktioner, samtal, hälsningsfraser och presentationer.
Du kan följa mycket enkla instruktioner.
Du kan följa enkla instruktioner.
Du kan följa instruktioner.
Formulera sig i muntliga framställningar samt uttrycka sig i muntlig interaktion.
Du kan säga mycket enkla ord och meningar i samtal med andra.
Du kan säga enkla ord och meningar i samtal med andra.
Du kan säga ord och meningar i samtal med andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: