Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 16 åk 7 Sv Nyhetsartikel NS

Skapad 2016-06-09 10:58 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Svenska

Du skriver en nyhetsartikel!

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig hur en nyhetsartikel är uppbyggd.

Du ska kunna skriva en nyhetsartikel.

Du ska kunna ge respons på en kompis nyhetsartikel och kunna bearbeta din egen med ledning av respons du fått.

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Genomförande

Vi kommer att läsa nyhetsartiklar och gå igenom hur en nyhetsartikel är uppbyggd. Vi tränar på att skriva en nyhetsartikel i liten grupp. Sedan skriver du en egen nyhetsartikel som lämnas in. Som avslutning på arbetsområdet ger du respons på en kompis nyhetsartikel. Du får också respons på din egen nyhetsartikel och kan bearbeta den med ledning av responsen du fått.

Kursplanemål

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Matriser

Sv
Jä vt 16 åk 7 Sv Nyhetsartikel NS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
beskriva förklara Vem? Vad? Var? När? Hur? Varför?
Struktur
rubrik ingress brödtext styckeindelning sammanhang
Nyhetsartikeln är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Nyhetsartikeln är sammanhängande med tydlig struktur.
Nyhetsartikeln är sammanhängande och välstrukturerad.
Språk
ordval meningsbyggnad skrivregler (t ex skiljetecken och stavning)
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Nyhetsartikeln följer i huvudsak skriftspråkets normer (t ex skiljetecken och stavning).
Ordvalet är varierat. Meningsbyggnaden är varierad. Nyhetsartikeln följer relativt väl skriftspråkets normer (t ex skiljetecken och stavning).
Ordvalet är varierat, träffande och specifikt. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Nyhetsartikeln följer väl skriftspråkets normer (t ex skiljetecken och stavning).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: