Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesplanering NO åk 3 Lackarebäcksskolan 2016-2017

Skapad 2016-06-09 11:43 i Lackarebäcksskolan F-3 Mölndals Stad
NO: Enkla näringskedjor, balans, friktion och tyngdkraft, teknik åk 3, ht 16 - vt 17
Grundskola 3 NO (år 1-3)

Enkla näringskedjor

Balans, friktion och tyngdkraft

Teknik

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • NO
  Syfte - Fysik använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • NO
  Syfte - Fysik genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Kopplingar till läroplan

 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Så här kommer vi att arbeta

 • Genomföra olika laborationer och undersökningar
 • Läsa och skriva fakta texter
 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Hämta information från olika källor
 • Dokumentera med hjälp av text och bild

Det här kommer vi att bedöma:

 

 • Hur du kan berätta om begreppen tyngdkraft, balans och jämvikt 
 • Hur väl du kan beskriva/göra en näringskedja och namnge några vanliga djur och växter

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: