Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesplanering matematik årskurs 2 Lackarebäcksskolan 2016-2017

Skapad 2016-06-09 12:04 i Lackarebäcksskolan F-3 Mölndals Stad
Matematik, åk 2, ht 16-17
Grundskola 1 – 6 Matematik

Tillsammans ska vi prata, diskutera, laborera och räkna.

Innehåll

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Så här kommer vi att arbeta

 

 • ha gemensamma genomgångar
 • diskutera matematik
 • laborera
 • arbeta enskilt, i par eller i grupp
 • utvärderingar

Det här kommer vi att bedöma:

 • använda addition och subtraktion inom talområdet 0 - 100 
 • din säkerhet i att kunna addition och subtraktion upp till 20
 • din säkerhet i multiplikation med 2, 5 och 10
 • hur du löser textuppgifter

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: