Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning och terminstart Humlan

Skapad 2016-06-09 14:18 i Gamla Förskolan Lekhagen Vaxholm Stad
Detta är en mall som vi ska använda för att få en genomtänkt, välplanerad inskolning och terminstart på Humlan
Förskola

Detta är en planering som vi ska använda för att få en genomtänkt, välplanerad inskolning och terminstart

Att vara väl förberedd inför inskolning och terminstart skapar trygghet för alla barn, föräldrar och pedagoger.

Innehåll

Avdelningens mål (Det här vill vi uppnå max 4 mål)

Vi vill att barnen ska bli trygga med förskolans pedagoger och bli en del av gruppen

Inskolning och terminstart

  • Antal inskolningar: för barn som är nya i förskolan gäller inskolningsdokument från Vaxholms stad

 

 "

Varmt välkommen till Lekhagen Humlan !

Inskolningen för ... startar onsdagen den ...-.

 

I de kommunala förskolorna i Vaxholm använder vi oss av Föräldraaktiv inskolning.

Det innebär att du är tillsammans med barnet under hela inskolningen och deltar i förskolans aktiviteter. Vår förhoppning är att denna inskolningsmetod ska ge er bra insyn i vår verksamhet och i vårt pedagogiska arbete.

 

Inskolning

Våra förskolor arbetar efter en gemensam inskolningsmodell, som anpassas efter det enskilda barnets behov.

 

Inskolningen är den tid då barn och föräldrar får möjlighet att lära känna pedagoger, övriga barn och förskolans miljö och rutiner. Under inskolningen skapas relationer mellan barnet och de vuxna på förskolan, så att de kan fungera som stöd och trygghet när föräldern inte längre är kvar på förskolan. Då du är barnets trygghet är det av stor vikt att du finns med barnet i verksamheten under inskolningen.

Inskolningsperiodens längd varierar beroende på barnets personlighet och tidigare erfarenheter. Barnen tar olika lång tid på sig att ta in allt det nya. Du och barnet deltar i alla moment under hela dagen inklusive samling, lunch och vila. Du följer barnet och tar hand om ev. blöjbyten, tröstar osv. Pedagogerna arbetar som vanligt med aktiviteter och bjuder in de nya barnen att delta om de vill. Du får inblick i hur vi har det om dagarna och kan förmedla en känsla av trygghet till barnet.

Löpande dialog med pedagoger

Under inskolningen för pedagogerna löpande dialog med dig om inskolningen och vad som är nästa steg. Vi gör förändringar och anpassningar på vägen för att möta det enskilda barnets behov. Detta innebär att längden på inskolningen kan variera hos barn som skolas in samtidigt.

 

Inskolning med syskon

Om syskon skolas in på samma avdelning under samma period individualiserar vi utifrån det enskilda barnets behov.

Om syskon skolas in på olika avdelningar kan det underlätta om ni är två som kan medverka vid inskolningen. Om inte detta är möjligt hittar vi lösningar tillsammans. Pedagogerna på de olika avdelningarna kommer då tillsammans att planera för barnens inskolningar.

 

Planerat inskolningsschema för äldre barn, ca 3-6 år

 

Måndag eller Tisdag, under en timme - "Lära känna-samtal" Arbetslagsledaren träffar vårdnadshavaren för ett samtal om barnets intressen, förmågor och behov.

 

Onsdag - 9/3 - kl.9.00 - 12.00 samling, fruktstund, pedagogisk verksamhet och lunch.

 

Torsdag - 10/3 - kl. 9.00 - 15.00 samling, fruktstund, pedagogisk verksamhet, lunch, vila och mellanmål.

 

Fredag - 11/ 3- kl. 9.00 - 15.00 samling, fruktstund, pedagogisk verksamhet, lunch, vila och mellanmål.

 

Måndag - 14/3 - kl. 9.00 - 15.00 Tillsammans pratar vi om hur barnet har knutit an till pedagogerna och om barnet nu är redo för att vara på förskolan utan dig. Om du lämnar förskolan finns du tillgänglig med kort varsel. Eventuellt förlänger vi inskolningen med någon eller några dagar.

Barnet går därefter sina tider efter ert behov. Ni lämnar på morgonen med ett kort och tydligt avsked.

 

 

Varmt välkomna till Vaxholm Östra!"

 

 

  • Antal barn som kommer från annan avdelning: för barnen som kommer från småbarnsavdelningen Fjärilen har vi en 3 dagars överinskolning: tis-tor mellan 9:15- 10:30 där vi introducerar några av våra aktiviteter: innelek, lunchsamling, lunch i kommande lunch plats och ev. sagostund)
  • Välkomstbrev/sommarbrev skickas till vårdnadshavare:

"

Vi på Humlan är så glada över att .... ska börja hos oss snart! Vi vill att ni ska trivas och ha det så bra hos oss.

 

Humlans rutiner och aktiviteter blir nya för ditt barn, och just därför är det viktigt att tänka på att det är bra att ....s vistelsetid under första veckan blir kort, så att h@n känner sig trygg och vänjer sig till nya rum och kompisar.

 

Ännu viktigare är att NI föräldrar är tillgängliga under tiden så att vid behov vi kan nå er så fort som möjligt.

 

Vi önskar också en skön och trevlig sommar med massa sol och roliga stunder tillsammans. Ännu en gång varmt välkomna till Humlan.

 

Soliga hälsningar från:

 

Obs!

Hör av er gärna vid frågor eller funderingar till oss."

Aktiviteter för att nå målen (Det här ska vi göra tillsammans med barnen för att nå målen)

Erbjuda lockande aktiviteter och fånga barnet/barnen intressen/behov

Arbeta med tidigare gruppen som förebild

Målkriterier (Det här vill vi se och höra när målet är uppnått, minst 1 målkriterie/mål)

Barn som är glada när de kommer till förskolan, känner sig trygga med alla pedagoger

Samverkan med hemmet fungerar

Miljö (Det här materialet, stoffet ska vi tillföra för att skapa förutsättningar att nå målen)

Lära känna samtal/ Överlämningssamtal

Så här ska vi dokumentera gruppens utveckling mot målet

Vi använder oss av Unikums blogg och lärlogg

Utvärdering

  • Vad var bra
  • Hur ser vi det
  • Åtgärder
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: