Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghetsperiod

Skapad 2016-06-09 21:04 i Pysslingen Förskolor Steningehöjden Pysslingen
Pedagogisk planering av Trygghetsperioden på Stigen
Förskola

Alla grupper på förskolan är nya i någon form vilket kräver en nystart i samtliga grupper. Barn i förskolan har i de allra flesta fall aldrig tidigare ingått i någon annan grupp än familjen. Här i förskolan har vi ett viktigt ansvar att hjälpa varje barn in i nya gruppkonstellationer. Vi startar därför upp detta verksamhetsår med en trygghetsperiod.

 

Innehåll

VAD skall/bör utvecklas?

Vi startar upp terminen med en trygghetsperiod för att lägga grunden för en välfungerande trygg grupp. Under trygghetsperioden skapar vi relationer till varje barn och relationer mellan barnen. Vi vill tillsammans med barnen skapa ett tillåtande klimat där barnen känner sig så pass trygga att de vågar ha inflytande, vågar vara undrande, vågar känna sig trygga i att ta egna beslut och veta att deras tankar och idéer tas till vara och får betydelse.

VARFÖR? Hänvisa till: Läroplan för förskolan rev 11. Skolans verksamhetsplan. Forskare/litteratur.

Läroplanen för förskolan:

 

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den Lpfö sid. 9

* ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen, Lpfö sid.11

• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, Lpfö sid. 9

• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler, Lpfö sid. 9

Forskning:

Gunilla Guvå - Från jag till vi

HUR kommer vi att göra för att nå målet/målen?

Under denna period gör vi inga större utsvängningar utan vi vistas på förskolan och utforskar tillsammans med barnen miljön inne liksom ute. Allt för att skapa en trygg bas att stå på. Vi lär oss tillsammans dagens olika rutiner som vi ej ruckar på. Pedagogerna har sina givna roller och vi är aktiva och undersöker tillsammans med barnen. Pedagogerna agerar som tydliga ledare och är uppmärksamma på gruppens aktuella behov.

Vi kommer även använda oss av många gruppstärkande aktiviteter där alla barn känner att de med lätthet kan delta t.ex.:

* samling där vi lägger fokus på värdegrund och att synas och bli sedd av alla i gruppen.

* gruppaktivitet ute tex fallskärm

Vi delar in oss i mindre förutbestämda grupper som vi håller fast vid under tryggetsperioden. I grupperna introducerar vi avdelningen för barnen och avdelningens olika hörnor och material, vad man gör där och hur man förslagsvis kan använda materialet.

 

 

MÅL för verksamheten.

•Varje barn på Stigen ska känna sig trygg i förskolans miljö, med förskolans rutiner, med pedagogerna, i avdelningsgruppen.

•Varje barn på Stigen ska känna sig trygg att utveckla olika förmågor, talanger och intressen.

•Varje barn ska tycka att det är roligt att vistas på förskolan.

UTVÄRDERING

RESULTAT nådde gruppen/barnen/pedagogerna målet/målen?

ANALYS

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: