Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text - Insändare

Skapad 2016-06-10 08:04 i Rösjöskolan Sollentuna
Kapitlet argumenterande texter i Zick Zack Skrivrummet
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska

Du kommer att få arbeta med argumenterande texter (insändare) och hur dessa är uppbyggda. Du kommer också att få öva mer på: 

- Syftet med en insändare

- Olika språkliga knep i en insändare (retoriska frågor, statistik, upprepningar, känsloladdat språk, grupper om tre, överdrifter)

- Begrepp: argument, motargument, åsikt, bakgrund, överdrift, retoriska frågor, alias

- Grammatik: sambandsord, synonymer, adjektiv, 

- Kamratbedömning och bearbetning av din egen text.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Det här ska vi göra

Vi kommer att arbeta i boken med kapitlet och avsluta med att skriva egna berättande superspännande texter.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Det här ska vi bedöma

Vi kommer bedöma din text

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser

Sv SvA
Argumenterande text - Insändare

Behöver utvecklas
Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå 3
Innehåll
Innehållet i texten är begripligt och en åsikt presenteras.
Innehållet är relativt tydligt och en åsikt med några argument presenteras
Innehållet är tydligt och en åsikt med ett flertal underbyggda argument presenteras.
Innehållet är tydligt och en tydlig åsikt med flera väl underbyggda argument presenteras. Texten innehåller även motargument.
Struktur
Rubrik Bakgrund Åsikt Argument Sammanfattning
Följer till viss del strukturen för en argumenterande text.
Följer strukturen för en argumenterande text på ett ändamålsenligt sätt.
Följer tydligt strukturen för en argumenterande text och anpassar den effektivt till syftet, innehållet och målgruppen.
Inledning
Skriver en inledning med en personlig åsikt, ”jag tycker …”
Skriver en inledning som antyder vilken ståndpunkt som kommer att föras fram.
.Skriver en inledning som ger en bakgrund och tydligt presenterar ståndpunkten.
Argument
Ger argument men saknar logisk organisation av dem.
Ger argument i logisk ordning, inkluderar detaljer för att underbygga argumenten.
Ger argument i logisk följd, belägger argumenten med bevis, varje stycke inleds med ett argument som utvecklas.
Avslutning
.
Avslutar med en personlig åsikt.
Summerar med ett stycke som återger det väsentliga i argumentationen.
Skriver en avslutning som upprepar de viktigaste punkterna. Sammanfattar i en slutsats.
Språkliga drag
I min insändare har jag inte: - Retorisk fråga - Tar udden av ett motargument - Alias
I min insändare har jag: - Retorisk fråga - Tar udden av ett motargument - Alias
Språkliga drag
I min insändare har jag inte en av följande: - statistik - känsloladdat språk - överdrifter - grupper med tre - upprepningar
I min insändare har jag en av följande: - statistik - känsloladdat språk - överdrifter - grupper med tre - upprepningar
Sambandsord
Ord som kan koppla ihop två meningar till en mening. T.ex: "därför att" "eftersom" "tack vare att" "på grund av att" "för att" "dessutom"
Jag använder inga sambandsord i min insändare.
Jag använder några sambandsord i mininsändare.
Jag använder flera sambandsord i min insändare.

Visad kunskap i Svenska
Behöver utvecklas
Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå 3
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerade struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: