Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation ( vatten tema)

Skapad 2016-06-10 10:56 i Pysslingen Förskolor Riddarborgen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE: Är efter föräldrarnas överenskommelse.

Innehåll

Strävansmål:

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

VAD ska utvecklas/utmanas?

 • barnens förmåga att tillämpa svenska talspråket.
 • barnens förmåga att tillämpa kroppsspråket

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Solrosen har 15 barn mellan 1-3år och 3 pedagoger.

Genom tema "vatten"

Hur: Genom att dela upp barnen i mindre grupper i omgångar, som två pedagoger håller i undervisningen genom att en pedagog är med barnen och utmanar medan den andra pedagogen observerar och dokumenterar. Vi pedagoger fångar samtalet hos både grupp och individ i vardagsaktiviteterna och tema "vatten" tillför nya begrepp.

 

 

 

Förberedelse:

Vi pedagoger förbreder genom att ta fram olika material som t ex. hinkar, spadar ,slangar

 

 

 

 

Vad behöver du som pedagog leta fram när det gäller material, både fysiskt men även information kring ämnet du vill belysa i syftet.

Aktiviteter:

Vattenlek: 

*Hälla med vatten i kannor,rör 

*Gegga med sand och vatten.

*Ut och gå i regnväder.

Sinnen:

*Hur känns vatten, kallt,varmt

*Hur smakar vatten, sött ,salt,surt.

*Hur låter vatten, droppar,rinner,forsar,vågor.

*Hur luktar vatten,kranen,stranden,vattenpölar (karamellfärg)

Matematik:

*Träna på begrepp som

Full/tom     hel/halv   lätt/tung  och det görs genom att vi använder två flaskor.   

Experiment :

*Vad flyter och flyter inte,  genom att vi använder olika föremål.

*Frysa isbitar med grundfärgegna, (före och efter).

*Låta barnen rita på sockerbitar med tuschpennor och hälla vatten på och se vad som händer.

Vad eller vilka aktiviteter, utifrån barnets/barnens intressen, kommer du använda dig av för att utmana barnet/barnen i sin proximala utvecklingszon.

Efterarbete:

Hela våren.

Efterarbete kan komma att behöva planeras beroende på aktivitet. Barnen skall bli mer delaktiga i verksamheten genom att delta i t.ex pedagogiska dokumentationer där vi tillsammans med barnen tittar på vad vi gjort och därigenom kan vi pedagoger lyssna in och anteckna deras tankar och ord.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: