Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering av en konflikthantering

Skapad 2016-06-10 12:28 i Diamanten Dibber Sverige AB
Arbete kring konflikthantering
Förskola
Vad som händer under en konflikt och olika alternativ för att lösa den. Lära barnen empati och konsekvenser av en konflikt.

Innehåll

Arbetsområdet

I förskolan arbetar vi efter Lpfö 98´s värdegrund som beskriver vilka värderingar som bör råda på hela förskolan och i varje barngrupp. Den beskriver hur vi bemöter varandra så att alla känner sig sedda, trygga och respekterade på förskolan.

 

Läroplanen säger:

Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation.
Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt.
Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra ska stödjas.

Lärande index säger:

Enheten stimulerar barnens samspel och visar respekt för individen samt medverkar till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet.
Enheten hjälper barnen att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd och kompromissa.
Enheten lyfter fram och problematiserar etiska dilemman och livsfrågor med barnen i vardagen och gör dem uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande.

Mål för gruppen

Målet är att alla barn på Nyponet känner sig trygga på förskolan/mobila verksamheten. Alla barn ska kunna uttrycka sina åsikter och känslor och känna att de andra lyssnar och respekterar dem. Alla i  barngruppen ska känna till värdegrunden och lära sig tillämpa den.

Hur ska vi arbeta?


Pedagogerna skriver utifrån barnens svar och egna önskningar ett antal regler som ska gälla i bussen och förskolan. Sedan sätter vi upp listan i bussen och förskolan. 
Reglerna presenteras i helgrupp och skrivs under av alla barn och vuxna för att ytterligare förstärka känslan av att detta är våra gemensamma regler. (om man inte kan skriva sitt namn så räcker det med initialbokstaven eller ett tumavtryck).
Pedagogerna lyfter fram etiska dilemman och livsfrågor med barnen tex genom dramatisering och diskussioner. Quintus har en avsnitt om hur man är en bra kompis.
Arbetsområdet avslutas med en utvärdering tillsammans med barnen. Listan ändras efter behov.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: