Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv och orientering 1-3 ht -16

Skapad 2016-06-10 13:08 i Sörviks skola Ludvika
Från v 38 börjar vi att jobba med orientering i olika former både i skolområdet och i närmiljön. Vi går sedan vidare med friluftsliv där vi kommer att vistas i skogen och vid lägerplatser.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Vi kommer tillsammans att lära oss om vad som är tillåtet och inte tillåtet att göra i naturen. Vi kommer att lära oss att visa hänsyn mot varandra i lekar och spel men även mot naturen. Vi kommer att prova enklare former av orientering.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du kommer att träna dig på:

 • kartans färger och dess betydelse.
 • att kartan är en beskrivning av verkligheten.
 • att passa kartan.
 • några grundläggande karttecken.
 • att orientera på skolgården och i närmiljön efter karta.

Momenten görs inne och ute.

Hur ska vi lära oss detta?

 •  Kartor, dess färger och tecken, väderstreck samt allemansrätten (Inte skräpa ner, störa eller förstöra). 
 • Kartpromenad i närliggande skog för att lära oss tyda och följa kartan samt förstå  olika färger och tecken.
 • Orientera på enkla kontroller och banor på skolgård samt i närliggande skog, i par, grupp eller tillsammans med lärare.
 • Lekar i naturen med allemansrätten i fokus.

Vad som kommer att bedömas:

 • Förståelse för kartans färger och enklaste tecken.
 • Förståelse för hur en karta fungerar och kunna använda den för att kunna orientera sig i bekanta miljöer.
 • Genomförandet av aktiviteter med anpassning till olika förhållanden, såsom miljö och väder.
 • Allemansrätten

Hur du får visa vad du kan:

Lärardel - kopplingar till läroplanen

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Allemansrättens grunder.

Matriser

Idh
Matris för Friluftsliv och orientering 1-3

Orientering

Skolgården
 • Idh  1-3   Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Orientering
 • Idh  1-3
Du kan använda dig av ord som beskriver rumsuppfattning t ex bakom, framför och förstår att kartan är en förminskning av verkligheten.
Du kan med hjälp av diskussion med vuxen passa kartan efter omgivningen och då orientera dig vidare till nästa kontroll.
Du kan passa kartan och orientera dig till olika platser på skolgården. Du kan hitta var på kartan du befinner dig och du kan orientera dig vidare från en kontroll till en annan.
Friluftsliv
 • Idh  1-3
Du visar förmåga att vistas i naturen på ett hänsynsfullt sätt.
Du visar förmåga att vistas i naturen på ett hänsynsfullt sätt. Du känner till allemansrätten och något om våra skyldigheter vi har i naturen.
Du visar god förmåga att vistas i naturen på ett hänsynsfullt sätt. Du känner väl till allemansrätten och våra skyldigheter som denna innebär.
Säkerhet och hänsynstagande
 • Idh  1-3
Du visar till viss del säkerhet och hänsyn i aktiviteter för att klara av att ta hand om mig själv. Du vet till viss del hur man använder material på ett säkert sätt.
Du visar säkerhet och hänsyn i aktiviteter för att klara av att ta hand om mig själv. Du vet hur man använder material på ett säkert sätt.
Du visar god säkerhet och hänsyn för att jag ska klara av att ta hand om mig själv. Du vet hur man använder material på ett säkert sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: