Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik år 4 Knappekulla 2015/2016

Skapad 2016-06-10 14:07 i Knappekullaskolan Lerum
Grundskola 4 Fysik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Människan i rymden och användningen av satelliter.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Fy  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Fy  E 6
  I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
 • Fy  E 6
  Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.

Konkreta mål

- Du kan beskriva hur en vind uppstår.
- Du förstår hur ljuset studsar.
- Du förstår hur dag och natt uppstår, samt varför vi har olika årstider.
- Du förstår vad en sluten krets är.

Bedömning

Du kommer att visa att du kan genom att:

- resonera och reflektera i smågrupper och helklass.
- delta i laborationer.
- svara på frågor till texter.
- svara på frågor genom skriftligt eller muntligt prov.

Arbetssätt

Vi kommer att
- ha genomgångar. - läsa texter.
- titta på film.
- diskutera i smågrupper och i helklass.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: