Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2016-06-10 14:09 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Vad åk 1 kommer att jobba med i matematik.
Grundskola 1 Matematik

Här kan man läsa om vad eleven skall kunna efter skolår 1.

Innehåll

Syfte med undervisningen


Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Målet med undervisningen och det som bedöms är att:

 • Taluppfattning

du kan beskriva hur talen upp till 100 är uppbyggda och hur de kan delas upp i mindre delar. 

 • Huvudräkning

du kan använda huvudräkning inom talområdet 1-100 utan tiotalsövergång för att göra enkla beräkningar.

 • Likhetstecknet

du kan använda likhetstecknet så att det blir lika mycket på varje sida.

 • Problemlösning

du kan beskriva och berätta om hur man kan göra uträkningar. Du använder saker, bilder, symboler och matteord som hör ihop med det du beskriver och berättar. 

 • Geometri

du kan beskriva och jämföra geometriska former.

 • Mätning

du kan jämföra längd, vikt och pris.

du kan läsa av klockan, hela och halva timmar.

 • Statistik

du kan läsa av och göra enkla diagram och tabeller.

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Det här ska vi göra:

 • Tal

ramsräkna talen 1 till 100 framåt och bakåt

ordningstalen 1:a till 10:e

talgrannar 

begreppen lika många, fler, färre, dubbelt, hälften, talet före/efter och jämna/udda tal

 • Räknesätten

likhetstecknets betydelse

talfamiljerna 0 till 10

addition och subtraktion upp till 100, utan tiotalsövergång

addition och subtraktion med hela tiotal upp till 100

 • Problemlösning

bedöma om dina egna lösningar är rimliga

välja rätt räknesätt

uppskatta

 • Geometri

begreppen sida, hörn, form och geometrisk figur

 • Mätning

ordna saker efter hur tunga de är

räkna med pengar upp till 100 kr

centimeter och meter

analoga klockan - hela och halva timmar

 

Utvärdering (elevens kommentar)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: