Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Empati, respekt och social samvaro, Nyponet

Skapad 2016-06-10 14:36 i Diamanten Dibber Sverige AB
Vi jobbar specifikt med social träning, empati och respekt i barngruppen.
Förskola

Social förmåga handlar om vårt sätt att umgås med andra, vår förmåga att knyta kontakter. Social kompetens kan vara förmågan att : kommunicera, samarbeta, visa grundläggande artighet, grundläggande empati och förhandla och respektera.

Innehåll

Bakgrund


Vi tycker att vi har sett att många barn idag har brister i social kompetens och behöver lära sig mer om sociala regler. Vi tycker att det är viktigt att vi i förskola kan stötta och bidra till en positiv utveckling hos barngruppen. Sommer (1997) beskriver social kompetens som social samvaro. Han skriver också att eftersom samhället är i en ständig förändring och utveckling, utvecklas människans relationer till andra och till sig själv. Detta leder till att människor lär sig hur man ska agera i olika miljöer och situationer. Det handlar om värderingar och färdigheter som varje individ har med sig. Dessa är en stor del av socialisationen och människans sociala liv.Syfte

 

För att vi vill ge våra barn den bästa förutsättningen till att bli socialt kompetenta vuxna som kan sätta sig i andra människors situation.


Mål

 

Att barnen ska känna sig trygga hos oss och att vara trygga i sig själva. Social kompetens har stor betydelse i vuxenlivet och vi vill ge dem grunderna till detta.


Arbetssätt

 

Vi introducerar varje känsla med att prata om varje känsla (vi har tagit glad, arg, ledsen och rädd). Därefter läser vi en färdig saga i från Quintus boken. Där framkommer känslor som arg, glad, ledsen och rädd som barnen kan komma i kontakt med och reflektera  med barnen för att tillsammans komma på lösningar på situationer som framkommer i boken.

 

Vi arbetar också kontinuerligt med "10 små kompisböckerna" där vi får in hur man väntar på sin tur, lugnar ner sig, samarbetar, visar sina känslor, säger förlåt, lyssnar och kommer överens, sprider glädje, pratar om det, delar med sig och hur man säger stopp.

Uppföljning/utvärdering/utveckling

Anteckna under temats gång = uppföljning mot mål

När temat är över Utvärdera= nådde vi mål och syfte? kom vi dit vi ville? varför? varför inte?

Vad kan vi göra annorlunda nästa gång? Utveckling = vad kan ni gå vidare med och vad kan ni göra om? Vad kan förbättras?

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: