Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

God skrivutveckling

Skapad 2016-06-10 15:44 i Edsskolan Östhammar
Bedömningsmatris utifrån Ingvar Lundbergs God skrivutveckling
Grundskola F – 3 Svenska

Här kan du själv se hur långt du har kommit i din skrivutveckling! De grönfärgade fälten är steg som du har uppnått. De vita fälten är mål att arbeta mot.

Innehåll

Skrivutveckling-kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Matriser

Sv
Elevens skrivutveckling

Stavning
Meningsbyggnad och textform
Funktionell skrivning
Skapande skrivning
Intresse och motivation för skrivning
När jag stavar svåra ord så kan jag antingen ljuda eller använda regel. Jag kan också jämföra med andra liknande ord och se på ordet om jag gör rätt.
Jag skriver en text så att nästan alla kan förstå
Jag bearbetar min text och arbetar medvetet med språket för att anpassa texten till en tänkt läsare.
Jag skriver dikt som framkallar stämningar
Jag visar stor lust och glädje i skrivandet och jag skriver länge och intensivt.
Jag plockar direkt fram ord eller delar av ord ur minnet.
Jag skriver olika texter för olika läsare så att de förstår.
Jag skriver faktatext med egna ord och hämta fakta från olika källor.
Jag uttrycker både mina egna och andras känslor i skrift.
Jag skriver ofta med lust och glädje.
Jag skriver sällan isär ord,
Jag skriver sammanhängande, längre texter med tydlig handling och med rubriker och avslutning.
Jag skriver en redovisning av ett projektarbete, ett musei- eller ett studiebesök.
Jag skriver målande och detaljerat om både inledning, händelse och avslutning.
Jag avstavar ord.
Jag skriver på dator och användaer ordbehandlingsprogrammet. Jag använder målande ord när jag skriver.
Jag formulerar frågor inför en intervju med någon som arbetar eller är pensionär.
Jag skriver en dialog och visar vad folk säger till varandra.
Jag stavar vanliga svårstavade ord rätt (sjunga, kärlek, göra, djur).
Jag skriver snabbt och säkert. Ibland blir det berättelser på flera sidor.
Jag använder stödord eller tankekarta när jag skriver en faktatext.
Jag skriver en längre berättelse med både inledning, händelse och avslutning.
Jag skriver dagbok.
Jag klarar ofta att stava dubbelteckning rätt.
Jag får meningarna att hänga ihop.
Jag skriver referat från möte.
Jag skriver en längre berättelse med fantasi och påhittade saker.
Jag skriver gärna e-mail.
Jag skriver två- och ibland flerstaviga ord rätt.
Jag använder många olika ord och har inte samma ord hela tiden.
Jag skriver en recension av en bok jag läst.
Jag kommer själv på en berättelse och skriver den men den blir inte lång.
Jag skriver ganska ofta, gärna vykort, hälsningar och meddelanden.
Jag skriver korta ord.
Jag skriver både långa och korta meningar. Ibland rättar jag mig själv.
Jag skriver svar på frågor i mina skolböcker.
Jag skriver en liten berättelse jag fått höra men använder inte så många ord,
Jag blandar inte små och stora bokstäver när jag skriver.
Mina meningar är ibland långa och komplicerade.
Jag skriver dagbok.
Jag skriver saker på en teckning för att förklara vad den föreställer.
Jag skriver ibland själv utan att någon sagt åt mig att göra det.
Jag gör mellanrum mellan orden.
Jag skriver många meningar med många olika ord. Det går ganska fort.
Jag skriver en lapp att sätta upp på anslagstavlan om t.ex. en bortsprungen katt.
Sådant som jag berättar får någon skriva ned.
Jag skriver inte så ofta men någon gång tycker jag det är roligt.
Jag skriver ord med egen stavning.
Jag sätter punkt och stor bokstav men gör fel ganska ofta.
Jag skriver ett meddelande till klassen om något som ska hända.
Jag vill gärna att någon skriver ned sådant som jag berättar.
Jag skriver en enkel mening.
Jag skriver ett tackbrev.
Jag skriver några ord.
Jag skriver ett enkelt brev till någon i familjen eller någon jag känner väl.
Jag skriver ett vykort till en vän eller någon i familjen för att berätta vad jag gör.
Jag skriver korta sms.
Jag skriver enkla meddelande på datorn.
Jag skriver meddelande och sätter på kylskåpsdörren.
Jag skriver enkla vykort eller julkort.
Jag skriver minneslapp när vi ska handla och önskalista till julen.
Jag skriver skyltar till mitt rum som Välkommen, Här bor jag.
Jag sätter mitt namn på teckningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: