Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik för nyanlända

Skapad 2016-06-11 00:00 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola F – 3 Matematik

Under läsåret arbetar vi med matematik flera gånger i veckan. Du kommer att få arbeta i enskilt och i mindre grupp samt med ett nära vuxenstöd.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • lösa rutinuppgifter inom matematik
 • använda matematiska begrepp som dubbelt och hälften

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • förstå och använda naturliga tal 0-100 (räkneord och talsymboler)
 • förstå och beräkna enkla rutinuppgifter med addition och subtraktion inom talområdet 0-20
 • använda likhetstecknet som 9 = 2 + 7 och 2 + 6 = 4 + 4
 • följa enkla talmönster
 • kunna matematiska begrepp som dubbelt och hälften

Detta bedömer jag genom att:

 • klassrumsobservationer
 • läsa dina beräkningar

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • arbeta med individuella uppgifter
 • konkret material, till exempel stenar
 • samtala om tal
 • digitalt med iPads

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: