Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i matematik årkurs 2 VT 2016

Skapad 2016-06-12 09:44 i Holms skola Halmstad
Grundskola 2 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Eleven ska utveckla förmågan att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda stategier och metoder.
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • föra och följa matematiska resonemang.
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera  och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Kopplingar till läroplan

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Konkretiserade mål- samt val av innehåll

Du som elev ska:

 • läsa och skriva inom talområdet 0-200.
 • dela talen 1-100 och ange en siffras värde i ett tal t.ex 56.
 • ordningstalen 0-20.
 • begreppen udda och jämna tal, tiotal och ental, hälften och dubbelt.
 • addera tal med tiotalsövergångar inom talområdet 0-100 t.ex 48 37.
 • subtrahera ett tal utan tiotalsövergångar inom talområdet 0-100 t.ex 67 34.
 • Stora Plus i huvudet.
 • kunna klockslagen kvart i och kvart över.
 • förstå att multiplikation är en upprepad addition.

Bedömning

Målet är uppnått när du:

 • har kunskap om de naturliga talen 0-200 och kan dela upp talen.
 • kan tala om en siffras värde i ett tal t.ex 79.
 • kan addera tal med tiotalsövergångar inom talområdet 0-100.
 • kan subtrahera ett tal utan tiotalsövergångar inom talområdet  0-100.
 • förstår och kan använda begreppen udda och jämna tal, tiotal och ental, hälften och dubbelt.
 •  kan Stora Plus i huvudet.
 • kan klockslagen kvart i och kvart över.
 • förstår att multiplikation är en upprepad addition.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: