Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Porträtt på olika sätt!

Skapad 2016-06-12 20:07 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
En planering utifrån tre kända konstnärer Archimboldo, Picasso och Warhol som handlar om att måla porträtt på olika sätt.
Grundskola 6 Bild

Vet du hur man målar ett porträtt? Det behöver inte vara svårt. Du ska få prova på olika sätt att arbeta med porträtt.

Innehåll

Vad ska jag arbeta med?

Porträtt av olika slag.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Hur ska jag arbeta?

 Jag ska:

 • lyssna på genomgångar  om ansiktsproportioner
 • studera ansiktsmålningar av de olika konstnärerna Arcimboldo, Picasso & Warhol.
 • samtala om olika sätt att framställa porträtt i olika konstverk
 • måla ett eget  porträtt med inspiration från de olika konstnärerna.  
 • presentera mina bilder för en kompisgrupp och utvärdera mitt arbete.

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

Vad ska jag kunna?

 

Jag ska kunna:

* använda olika tekniker
* hämta inspiration av målningar från kända konstnärer i mitt eget bildskapande
* presentera mina bilder för andra och utvärdera mitt arbete

 

Detta visar jag genom att:

* jag har en grundidé och utvecklar den utifrån olika inspirationskällor
* jag framställer tre bilder utifrån olika tekniker
* jag presenterar mina bilder för andra och utvärderar mitt arbete

 

 


 

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Bl  E 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  E 6
  Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Bl  E 6
  Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  E 6
  Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
 • Bl  E 6
  Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
 • Bl  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: