Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP för svenska i år 2, Södertälje Friskola

Skapad 2016-06-13 08:51 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
i år 2 arbetar vi mycket med att skriva egna texter.
Grundskola 2 Svenska

I år 2 fokuserar vi mycket på att skriva och självklart fortsätter vi med att läsa och arbetar mycket med läsförståelse på olika sätt.  Vi lär oss även olika stavningsregler.

Innehåll

Syfte - Varför?

Kopplingar till läroplan

  • Sv
    Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv
    Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • Sv
    Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll - Vad?

- Förstå vad man läser.

- Kunna alfabetet och bokstavsljuden.

- Kunna läsa texter och förstå.

- Forma små och stora bokstäver.

- Veta att man börjar meningen med stor bokstav och avslutar med punkt.

- Kunna skriva meningar och rita en passande bild.

- Kunna lyssna och tala om vad man sagt, gjort eller läst.

- Göra enkla redovisningar.

- Kunna lyssna aktivt och delta i rim, ramsor och i högläsning från kapitelböcker.

- Känna till några barnboksförfattare och illustratörer.

- Kunna förstå enkla instruerande texter.

- Förstå och kunna uttrycka sina känslor och vara medveten om att man även talar med sitt kroppsspråk.

Undervisningens innehåll - Hur?

Vi kommer att läsa, skriva, tala och lyssna.

Vi jobbar både enskilt, i par och i helklass.

Vi jobbar med ämnet svenska på ett praktiskt sätt, med olika läromedel och genom erfarenheter från vardagslivet.

Vi övar på att automatisera kunskaperna dels i skolan, och dels genom läxläsning och träning i hemmet.

Matriser

Sv

Kan bra.
Kan bra med hjälp av vuxen.
Behöver träna mer.
Ej slutfört.
- Förstå vad man läser.
- Kunna alfabetet och bokstavsljuden.
- Kunna läsa korta texter.
- Forma små och stora bokstäver.
- Veta att man börjar meningen med stor bokstav och avslutar med punkt.
- Kunna skriva meningar och rita en passande bild.
- Kunna lyssna och tala om vad man sagt, gjort eller läst.
- Göra enkla redovisningar.
- Kunna lyssna aktivt och delta i rim, ramsor och i högläsning från kapitelböcker.
- Känna till några barnboksförfattare och illustratörer.
- Kunna förstå enkla instruerande texter.
- Förstå och kunna uttrycka sina känslor och vara medveten om att man även talar med sitt kroppsspråk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: