Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål terminsplanering Vietnamesiska HT-2016

Skapad 2016-06-13 09:02 i Modersmålsskolan Helsingborg
Stöd för mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom ämnet Modersmål (Vietnamesiska)
Grundskola 4 – 6 Modersmål
...

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • Att kunna förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Att kunna skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Att kunna språkets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
 • Att kunna använda ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Att kunna framföra muntliga presentationer för olika mottagare. 
 • Att kunna använda uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
 • Att kunna jämföra modersmålets uttal med svenskans.
 • Att kunna förstå berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider samt berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor
 • Att kunna förstå beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
 • Att kunna använda ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Att kunna använda synonymer och motsatsord.
 • Att kunna genom skönlitteratur och andra texttyper jämföra seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner. 

Kopplingar till läroplan

 • Ml  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Ml  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Ml  4-6
  Läsa och skriva Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
 • Ml  4-6
  Läsa och skriva Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Ml  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer för olika mottagare.
 • Ml  4-6
  Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
 • Ml  4-6
  Tala, lyssna och samtala Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
 • Ml  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
 • Ml  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
 • Ml  4-6
  Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Ml  4-6
  Språkbruk Synonymer och motsatsord.
 • Ml  4-6
  Kultur och samhälle Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

SÅ HÄR KOMMER VI ATT JOBBA:

Vi kommer under terminen arbeta med följande arbetsområden, bl.a. att:

 • Jobba både muntligt och skriftligt med texter från olika medier och hur dess budskap ska urskiljas genom att svara på frågor på, mellan och bakom raderna. 
 • träna på att skriva olika typer av texter med anpassning till språkets uppbyggnad.  

 • jobba med språkets struktur och jämföra den med svenskans.
 • använda ordböcker och lexikon för stavning och ordförståelse
 • göra muntliga presentationer om olika ämnen.
 • träna på uttal, satsmelodi och betoning och jämföra dessa med svenskans
 • jobba både skriftligt och muntligt med skönlitteratur, sagor och myter som har anknytning till den vietnamesiska traditionen, historiska figurer och texter so belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
 • tala och samtala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper

 • Samtala, diskutera och uttrycka åsikter med hänsyn till ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • jobba med synonymer och motsatsord.

 • genom skönlitteratur jobba med seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och göra jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

 • Jobba med skolgång i områden där modersmålet talas och göra jämförelser med skolgång i Sverige.

Vi kommer bedöma HUR (på vilket sätt du)...

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: