Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik År 4 16/17

Skapad 2016-06-13 09:57 i Krusboda skola Tyresö
I år 4 arbetar vi med att ringa in vad Teknikämnet handlar om.
Grundskola 4 NO (år 1-3) Teknik
...

Innehåll

Teknik år 4I år 4 arbetar vi med att ringa in vad Teknikämnet handlar om.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

4. Arbetssätt

Vardagliga föremål:

Hävstänger, länkar, kugghjul, skruven, kilen, block & talja - praktiskt undersökande och dokumentation.

Tekniska lösningar:

I samband med att vi jobbar med elektricitet i fysiken ska eleverna få gör olika kopplingar exempelvis serie-, parallell- och solscellskitet.

Beskriva och undersöka exempelvis ficklampor hur de är uppbyggda och hur komponenterna samverkar.

Ord och begrepp:

Eleverna skall använda sig av de vanligaste orden och begreppen inom tekniken för att resonera och beskriva sitt arbete.

Egna konstruktioner:

Vi kommer att arbeta med några enkla konstruktioner.

Dokumentation:

Det är viktigt att eleverna lär sig dokumentera sitt arbete. Genom skisser, symboler, tabeller, modeller, fysiska- och digitalaredovisningformer osv.

Vanliga tekniska system i hemmet och i samhället:

Vatten- och avloppssystem

Transporter

Beskriv hur dessa symstem förändrats över tid och hur detta har påverkat oss människor i form av tekniska val och för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Olika sätt att hushålla med energin i hemmet tas upp i samband med att man jobbar med energifrågor i NO:n 

5. Bedömning

6. Kunskapskrav

Matriser

NO Tk
Tyresö Teknik år 4-6 Skolverksmodell UTAN indelningar

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Tekniska lösningar
Eleven kan **beskriva och ge exempel på** enkla tekniska lösningar i vardagen och **några ingående delar** som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan **förklara** enkla tekniska lösningar i vardagen och **hur några ingående delar samverkar** för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan **förklara** enkla tekniska lösningar i vardagen och **hur några ingående delar samverkar** för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och **visar då på andra liknande lösningar**.
Material & deras användning
Dessutom kan eleven på ett **enkelt** sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett **utvecklat** sätt beskriva och **visa på samband mellan** några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett **välutvecklat** sätt beskriva och **visa på samband mellan** några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att **pröva** möjliga idéer till lösningar samt utforma **enkla** fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att **pröva och ompröva** möjliga idéer till lösningar samt utforma **utvecklade** fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt **pröva och ompröva** möjliga idéer till lösningar samt utforma **välutvecklade** fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen **bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt**.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt**.
Dokumentera
Eleven gör **enkla** dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till **viss del** är synliggjord.
Eleven gör **utvecklade** dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är **relativt väl** synliggjord.
Eleven gör **välutvecklade** dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är **väl** synliggjord.
Teknikutveckling & drivkrafter
Eleven kan föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: