Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att hålla tal

Skapad 2016-06-13 10:22 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Att hålla olika typer av tal
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

I det här arbetsområdet ska du få träna dig i att tala inför andra. Du kommer att få träna på att prata i mindre grupper och till slut skriva och framföra ett tal.

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Genomförande

Vi börjar med att gå igenom olika typer av muntliga framföranden och vad som är typiskt för dem. Vi tittar också på retoriska knep som används. 

Vi kommer lyssna på olika typer av tal för att se och höra nyanser och likheter samt för att få inspiration till de egna talen. 
I smågrupper kommer ni få arbeta med olika övningar, t.ex leda samtal och diskussioner.
Det är en stor fördel om ni kan ta hjälp av varandra med disposition och respons under arbetets gång så att ni verkligen är förberedda inför avslutningen.

Avslutningsvis kommer ni hålla varsitt hyllningstal och varsitt argumenterande tal inför klass, varje tal på ca 4 minuter. 

 

Bedömning

Jag bedömer följande punkter: 
- lektionsaktivitet och deltagande
- disposition av manuskort/andra hjälpmedel
- disposition av själva talet (får du med alla punkter som ska vara med)

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: