Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande makedonska F-3, Höst 2016

Skapad 2016-06-13 10:48 i Modersmålsskolan Helsingborg
Grundläggande makedonska -vi kommer att fortsätta att lära oss bokstäver(kyrillisk), läsa, skriva enkla texter, rita, räkna, lekar, film och musik på makedonska.
Grundskola 1 – 3 Modersmål

Vi kommer att arbeta med att skriva, lyssna, tala och läsa. Olika tema :

 1. Eleven skriver sin egen enkel text där berättar  om sig själv(egen porträtt) namn, skola, adress, familj, upplevelse, händelse. 
 2. Hur är det att vara i skolan?
 3. Vänskap-Min bästa kompis
 4. Familj och föräldrar
 5. Grannar
 6. Olika yrke(frisör, sömmerska, polis, lärare osv)
 7. Årstider
 8. Vad händer under hösten-djur, vädret, färger?
 9. Vilda/tama djur
 10. Att bo på landet/staden
 11. Hoby och aktiviteter
 12. Besök hos läkare
 13. Pengar-jämför makedonska dinar-krona
 14. Träna på propositioner: under, på, in, i, ovan, bredvid
 15. Kroppsdelar och färger
 16. Räkna 1-10, 1-20; matte begrepp:färre, flesta, mindre, största-jämfört med makedonska.
 17. Högläsning saga-sedan eleverna ska rita eller skriva om sagans innehåll
 18. Introduktion av veckodagar-eleverna ska börja sin egen dagbok och skriva; genomgång av det en gång i månaden(läsa, diskutera )
 19. Vatten(betydelsen)
 20. Känslor-berätta vad gör dig glad, ledsen, arg, besviken, nyfiken?
 21. Traditioner
 22. Film
 23. Lekar och musik
 24. Regler i trafiken:höger, vänster, övergångsställe
 25. Språkspel
 26. Lektion ute i naturen
 27. Språkpåse

 

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi ska jobba med att förstärka ordförrådet på makedonska genom att ha olika tema. Syftet är att elevernas skall utveckla sin språkförmåga genom formuleringar, åsikter och tankar i olika slags texter. Vi ska utveckla lässtrategier för att förstå och tolka texter, anpassa texten efter innehåll och strategier för att skriva texter.

Berättande texter (poetiska) för barn i form av bildböcker, lyrik, sagot , myter, rim, ramsor, gåtor  från olika tider där modersmålet talas. Lekar och musik på makedonska.

 

 

Bedömning

Jag bedömer följande :

 • Uttrycker dig muntigt och deltar aktivt i samtal och diskussioner.
 • Läser och skriva enkla ord och meningar .
 • Du ska få lämna arbetsuppgifter till mig i form av en enkel läxa.

Matriser

Ml
Makedonska F-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
A (a:1-4)
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser (Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet)
 • Ml
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig
Jag känner igen en del ord när jag läser
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord
 • Ml
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg
B (b:1-4)
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel (Eleven läser med hjälp både ljudning och ortografisk helordsläsning, samt visar förståelse för egen läsning)
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om TJÄNSTEGARANTI - efter sitt första skolår.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text
Jag kan skriva ord och korta texter TJÄNSTEGARANTI - efter sitt första skolår.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text
C (c:1-4)
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser (Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar)
Jag läser för att uppleva och lära
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter
----
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre
D (d:1-4)
Jag kan läsa olika slags texter och förstår att de har olika syften (Eleven läser obehindrat med förståelse)
Jag läser med flyt och känner igen olika typer av texter och hur ord böjs
Jag använder olika sätt att läsa beroende på syftet med läsningen
Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser
-----
Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver
Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs
Jag använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning när jag skriver
Jag skriver ofta och kan skriva olika slags texter
Tala/samtala
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar
Tala/samtala
Beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar
Jag kan förklara så andra förstå vad jag menar
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: