Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi-ht 16

Skapad 2016-06-13 11:45 i Gärsnäs skola Simrishamn
Grundskola 5 – 6 Biologi
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Så här ska vi arbeta

1. Arbeta med att skriva en fakta text om en historisk person som är kopplat till biologins artbestämning.

2. Fältstudier på plats på naturskolan.

3. Dokumentera undersökningarna som gjorts på naturskolan

4 Göra en sammanfattning två och två om livets utveckling inom organismer

5. Arbeta med begrepp som är kopplade till biologi området.

Så här arbetar vi

Biologi ht 16


Vecka


Tid


Uppgift


Centralt innehåll

33

 

Fakta text om biologins vetenskapsmän som är kopplats till organismer/ sortering.

Tex Linnè


Se film om organismers indelning studi.se


genomgång av hur man skriver en fakta text

Välj mellan olika forskare

Djurs, växters och andra organismers liv.


Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.


nkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering


Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.


Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar

34

 

Naturskolan


genomföra fältstudier


dokumentation bild och text över fältstudierna
 

35

 

biologi gleerups sid 57-60 hav begrepp kopplade till hav/sjö

Bestäm vilka begrep, förstå dem, lär dem, förhör dem.

 

36

 

Arbeta två och två med att göra en sammanfattning kring livets utveckling.

välj antingen en växt el insekt/fisk.

välj själv sättet

lämna in.

 
       
       
       
       
       
       
       
     

       
       
       
       
       

Matriser

Bi
Biologi-ht 16

Biologi

Påväg
Tillräckligt
Utvecklande
Väl utvecklande
Fakta text
historisk person kopplat till biologin
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Enkla fältstudier
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sät
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sät
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumenterad undersökning
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Använder sig av biologiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp
Sammanfattning om organismers anpassningar och livsmiljöer
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöe
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöe
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: