Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Åk 5

Skapad 2016-06-13 11:53 i Skulltorps skola Partille
Matteborgen 5A + 5B
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Matematik Svenska

En spännande resa i matematikens värld.

 

Innehåll

Ämne/ämnesområde

Matematik år 5.

SyfteKopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Följande mål från Lgr 11 ligger till grund för arbetsområdet (centralt innehåll)

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla

Matteborgen 5A

1.Stora tal:

Läsa och skriva tal inom tal-området 0-1 000 000

Addera,subtrahera,multiplicera och dividera inom tal-området

2.Geometri:

Räkna ut rektangelns area

Använda enheterna kvadrat centimeter, kvadrat meter för area

Använda m,km och mil

Förstå och använda skala

3.Decimaltal:

Veta vad decimaltal och en hel innebär

Skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter

Skriva heltal med tiondelar och hundradelar

Addera och subtrahera med enkla decimaltal

4.Vikt och volym:

Jämföra enheterna liter,deciliter och centiliter

Växla mellan olika volymenheter

Jämföra kilogram,hektogram och gram

Växla mellan olika viktenheter

5.Temperatur och diagram:

Läsa av termometer och linjediagram

Räkna ut medelvärde

Läsa av cirkeldiagram

Matteborgen 5B

6. Tal

Veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion t ex 14+ 8 x 4

kunna räkna division med minnessiffror 

förstå vad som menas med negativa tal

Kunna jämföra och storleksordna negativa tal och positiva tal

kunna byta ut frågetecknet mot rätt tal i t ex 10-5=?+2

7. Bråk

Skriva en halv med olika bråk

jämföra och storleksordna bråk

räkna ut en viss del av ett antal

skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som ett decimaltal

8. Procent

att en hel är 100%, en halv är 50% och att en fjärdedel är 25%

avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är

dela upp de hela, 100% i olika procentsatser

veta på hur många olika sätt du kan kombinera t ex två halsdukar och tre mössor

9. Decimaltal

avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmaste heltal

addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal

avgöra om dina uträkningar är rimliga

avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor

10. Geometri

veta att en rät vinkel är 90 grader

en spetsig vinkel mindre än 90 grader

och en trubbig vinkel större än 90 grader

veta hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är

kunna mäta och rita vinklar med gradskiva

kunna räkna med vinkelsumman i en triangel

kunna rita symmetriaxlar och symmetriska bilder

Undervisning/detta ska vi göra

Du arbetar med grön kurs först i Matteborgen och därefter gör du själv en diagnos som rättas av ansvarig lärare: Alexandra Sandén. Därefter bestämmer vi gemensamt vilken nivå som ska arbetas vidare med i boken.

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar. Vi kommer att arbeta med olika dataprogram t ex mult.se och mattemästaren.se. som extra hjälpmedel i undervisningen.

Bedömning/detta ska vi bedöma

Jag kommer att bedöma vad du har lärt dig på tre olika sätt:

1. Hur aktiv du är och vad du säger och gör när vi pratar matematik eller räknar tillsammans. 

2. Hur det går för dig när du räknar eller löser olika problem i boken och när du får enskild hjälp av mig som undervisande lärare i ämnet. 

3. I slutet av varje arbetsområde kommer du få göra en diagnos där du visar vad du förstått och kommer ihåg från avslutat kapitel. Därefter får du räkna vidare med "blå sidor eller röda sidor". 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: