Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden och Europa

Skapad 2016-06-13 13:00 i Västerbergsskolan Mölndals Stad
Geografiska begrepp, geografiska platser i Norden och Europa, levnadsvillkor för människor i , jordytan och naturresurser
Grundskola 5 – 6 Religionskunskap Geografi

I arbetsområdet kommer vi att repetera namngeografi, begrepp och diskutera kring människors levnadsvillkor. vi kommer även  lära oss mer om naturtyper.

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

 

Det här ska du som elev lära dig

När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna:

  • nordens och europas namngeografi
  • Kartans uppbyggnad med färger, symboler och skala.
  • jordytans uppbyggnad och förändring och de begrepp vi arbetar med kring detta
  • Naturtyper i Norden/Europa

 

 

 

Så här kommer vi att arbeta

  • diagnos
  • se filmer
  • repetitionsblad
  • webmagistern
  • läxförhör


  • lektioner där vi samtalar och diskuterar kring livsvillkor och olika begrepp

 

 

 

 

 

Jag kommer att bedöma...

..... din förmåga att diskutera, resonera och analysera. Din förmåga att söka och hantera infomation och källkritik samt hur du använder geografiska begrepp i inlämnade arbetsuppgifter och via läxförhör.

 

Matriser

Re Ge
SO år 4-6

Rubrik 1

Lägre
>
>
Högre
Diskussion
Förmåga att diskutera muntligt i mindre grupp och lyssna på andra för att föra diskussionen framåt
Du har inte visat dina förmågor inom detta område.
Du kan föra enkla samtal och diskutera i mindre grupp. I diskussionen formulerar Du enkla ställningstaganden med enkla motiveringar samt drar några egna slutsatser.
Du kan föra utvecklade samtal och diskutera i mindre grupp. I diskussionen formulerar du utvecklade ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt drar egna slutsatser.
Du kan föra välutvecklade samtal och diskutera i mindre grupp. I diskussionen formulerar du välutvecklade ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt drar egna slutsatser.
Information och källkritik
Förmåga att söka, värdera och kritiskt granska information från olika källor, t.ex. lärobok, film, internet.
Du har inte visat dina förmågor inom detta område.
Du har grundläggande kunskaper i källkritik och kan söka information från olika källor och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationen och källorna.
Du har goda kunskaper i källkritik kan söka information från olika källor och föra utvecklade och kan relativt väl underbyggda resonemang om informationen och källorna.
Du har mycket goda kunskaper i källkritik och kan söka information från olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationen och källorna.
Resonemang (4-6)
Föra nyanserade resonemang, se samband och använda tidigare kunskaper och fakta från olika källor.
Du har inte visat dina förmågor inom detta område.
Du kan föra enkla resonemang, se enkla samband och dra enkla slutsatser baserade på tidigare kunskaper och fakta från två olika källor.
Du kan föra relativt nyanserade resonemang utifrån olika perspektiv, se relativt komplexa samband och mönster samt dra relativt avancerade slutsatser baserade på tidigare kunskaper och fakta från minst två olika källor.
Du kan föra nyanserade resonemang utifrån flera olika perspektiv, se komplexa samband och mönster samt dra avancerade slutsatser baserade på tidigare kunskaper och fakta från flera olika källor. Du fördjupar och breddar resonemanget.
Analys
Analysera likheter och skillnader i tid och rum
Du har inte visat dina förmågor inom detta område..
Du kan göra jämförelser mellan platser och tider och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader.
Du kan göra jämförelser mellan platser och tider och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader.
Du kan göra jämförelser mellan platser och tider och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader.
Analys
Analysera händelser, frågor, fenomen och strukturer utifrån orsaker och konsekvenser för individen, grupper, samhället, miljön
Du har inte visat dina förmågor inom detta område.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser.
Du kan föra utvecklade och underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser.
Använda begrepp
Användning av begrepp, modeller, teorier i samhällsvetenskapliga ämnen
Du har inte visat dina förmågor inom detta område.
Du kan använda några relevanta begrepp, modeller och teorier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda flera relevanta begrepp, modeller och teorier på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda begrepp, modeller och teorier på ett mycket väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: