Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning åk 4 ht 2016

Skapad 2016-06-13 13:40 i Västerbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Matematik

Vecka 34-37 I det här arbetsområdet arbetar vi med matematiska begrepp och taluppfattning. Vi repeterar och fördjupar våra kunskaper kring vårt talsystem och hur det är uppbyggt.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Det här ska du som elev lära dig

När vi arbetat färdigt med det här området ska du:

 • kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10000
 • förstå vårt talsystem, hur det är uppbyggt och fungerar
 • kunna ordna tal efter storlek
 • behärska positionssystemet, kunna veta talens olika värde beroende på var de står
 • Ex. hur mycket 1 är värt i 17, 152, 1643 osv.
 • kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje

De här matematiska begreppen ska du förstå och behärska:

 • siffra
 • tal
 • talsort
 • tusental
 • hundratal
 • tiotal
 • ental
 • största
 • minsta
 • före
 • efter

Det här ska du göra

Eget arbete:

Matteboken (s 8-19, samt 20-25 eller 26-30)

www.nomp.se (storleksorna tal)

www.mattemastaren.se (4A taluppfattning)

Arbete igrupp:

Skapa största/minsta talet, tärningsspel

Levande miniräknare

 

Vi kommer att bedöma...

Jag kommer att bedöma din förmåga att använda matematiska metoder, begrepp. Den förmåga att föra resonemang och kommunicera kring matematik samt din förmåga att lösa problem.

Du kommer ha matteprov i vecka 37.

Matriser

Ma
Matematik Västerbergsskolan 4-6

Lägre
>
>
Högre
Begrepp
Förmågan att beskriva, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Du har ännu inte visat din förmåga inom detta område.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Du har ännu inte visat din förmåga inom detta område.
Du kan även beskriva olika matematiska begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer, t.ex. symboler, konkret material eller bilder, på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan även beskriva olika matematiska begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer, t.ex. symboler, konkret material eller bilder, på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan även beskriva olika matematiska begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer, t.ex. symboler, konkret material eller bilder, på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du har ännu inte visat din förmåga inom detta område.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Alternativa metoder
Du har ännu inte visat din förmåga inom detta område.
Du kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Resonemang
Förmågan att föra och följa matematiska resonemang.
Du har ännu inte visat din förmåga inom detta område.
Du kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra och följa enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra och följa utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra och följa välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Rimlighet
Du har ännu inte visat din förmåga inom detta område.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Kommunikation
Förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du har ännu inte visat din förmåga inom detta område.
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Redovisa uträkningar
Du har ännu inte visat din förmåga inom detta område.
Du beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt.
Du beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt.
Problemlösning
Förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Du har ännu inte visat din förmåga inom detta område.
Du kan formulera och lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan formulera och lösa enkla problem på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du kan formulera och lösa enkla problem på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: