Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur

Skapad 2016-06-13 13:46 i Pysslingen Förskolor Björngården Pysslingen
Vi kommer att bjuda in barnen till reflektion över djurs olika sätt att visa känslor. Utifrån barnens frågor och intresse kommer vi sedan att fördjupa oss och på olika sätt arbeta med djur.
Förskola

Vi har under året arbetat mycket med gruppen och känslor, vårt djurprojekt startade med att några barn visade intresse för hur djur visar känslor.

 

Innehåll

Vilka gäller planen?

Avdelning

Lilla Björn

När?

Månad/termin/å

VT - 2016

Vad ska utvecklas?

Ett intresse för djur, hur tar vi hand om djur, hur visar vi respekt för djur, visa på djurs olikheter, samtala om djurs känslouttryck

Förmåga att uttrycka sina egna funderingar i en mindre grupp.

Förmåga att kommunicera i olika uttrycksformer såsom bild, musik, drama.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Varför?

Vad har vi för mål?

Utgår ifrån:

Lpfö98/rev10

Lärandeindex

Funktionell kvalitet

Unikum

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Målkriterier?

 Vi hör att barnen pratar om djur och djurs sätt att vara'

Vi ser att barnen tar egna initiativ till lekar där djur finns med som ett inslag

Vi hör att barn kan reflektera tillsammans i mindre grupper och ge uttryck för en egen uppfattning

VI ser att barnen på egen hand tar initiativ till det skapande vi i styrda aktiviteter efbjudit

Nuläge:

Vi ser och hör att barnen är intresserade av djur och att samtala om djur och djurs olika sätt att kommunicera.

 

Hur?

 

 Vi kommer att arbeta i smågrupper där vi presenterar olika djur och ställer frågor till barnen. Vi fångar upp deras intresse och utifrån det kan vi arbeta vidare.

Vi kommer att erbjuda barnen olika sätt att bearbeta och utveckla sin förståelser för djur genom att .erbjuda lera, dans, drama, teckning, fritt skapande.

Vem ansvarar för vad?

Vilka är ansvarig?

 

Pedagoger på  Lilla Björn

Tidssatt

VT - 16

När och vilka gör Uppföljning, utvärdering, resultat och analys?

 Kontinuerligt under vår reflektion

Utvärdering:

Resultat:

Nådde vi våra mål?

Vilket förändrat lärande har vi kunnat se? (hos gruppen och hos varje barn)

Analys:

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: