Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Metallskål med ben

Skapad 2016-06-13 13:57 i Gylle skola Borlänge
Formgivning, Skåldrivning, kallbockning och nitning ingår i denna uppgift.
Grundskola 5 Slöjd
Redan under medeltiden kunde vi människor forma och sätta ihop metall. En riddares rustning och ett modernt flygplan har faktiskt många saker gemensamt, och du kommer få lära dig om det nu när du ska lära dig mer om metallarbete.

Innehåll

Tidsplan

Denna uppgift beräknas ta 7 veckor.

Mål

När du gjort denna uppgift skall du:

- veta skillnaden mellan olika metaller.

- veta vilka verktyg man ska använda till metall.

- ha provat dessa metalltekniker: klippa, såga, borra, driva (forma), nita, fila, polera.

- ha tillverkat en skål, några ben och satt ihop dem.

Arbetssätt, metod och material.

Läraren kommer att visa powerpoints om metall och formgivning.

Läraren kommer också att visa tillverkningsmomenten praktiskt och berätta om dem muntligt.

Instruktioner kommer att sättas upp och/eller skrivas på vita tavlan.

Bedömning:

Läraren kommer att bedöma:

-Hur du jobbar under lektionerna

-Hur ditt slöjdföremål ser ut när det är klart.

-Hur du redovisar ditt slöjdarbete.

Uppgifter

 • Slöjd: Utvärdering/Redovisning av metallskål

 • Slöjd: Tillverkning av skål

 • Slöjd: Formgivning av metallskål

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Formge och tillverka skål med ben, av metall. Åk 5.

Formgivning av slöjdföremålet

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: