Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål åk 1-6

Skapad 2016-06-13 13:59 i Modersmålsskolan Helsingborg
Alla Kvinnors dag
Grundskola 1 – 6 Modersmål

Vi bevarar vårt språk och kultur (tradition)! Hela världen skulle fira en Internationell Kvinnodag!!!

Innehåll

Mål att sträva mot

Vecka 10 Vi ska bekanta oss med Kvinnodag

Skolan skall i sin undervisning i modersmål sträva efter att eleven Modersmålet är av avgörande betydelse för den personliga och kulturella identiteten och för den intellektuella och emotionella utvecklingen.

  • SYFTE

Kopplingar till läroplan

  • Ml
    Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  • Ml
    Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • Ml
    Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Centralt innehåll

*Läsa och skriva
*Tala, lyssna och samtala
*Kultur och samhälle.

Vad kommer att bedömas?

Se läroplan för grundskolan - Centralt inehäll (Åk 1-3; 4-6 )

Jag kommer att bedöma din förmåga att  läsa och samtala

SE  PP (MATRISER)

8. mars - Kvinnodag

Matriser

Ml
Modersmål i bosniska åk 1- 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
LÄSA
Bedömningen avser elevens förmåga att läsa
Läser ord och enkla meningar. Stavar vid läsning.
Eleven läser meningar och rättar sig själv.
Eleven läser med ett visst flyt, och betoning.
Eleven läser lugn, tydlig och klar, Eleven stakar inte, har även en härlig inlevelse i rösten.
TOLKA OCH FÖRSTÅ SKRIFT
Bedömningen avser elevens förmåga att förstå
Förstår huvudinnehållet i tydlig och enkel text.
Förstår huvudinnehållet och enkla detaljer i enkla texter om väl kända områden.
Förstår olika typer av texter som handlar om kända områden.
Förstår olika slags texter med olika svårighetsgrad, även inom okända områden.
SAMTALA
Bedömningen avser elevens förmåga att recitera
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt.
Uttrycker sig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren.
Uttrycker sig tydligt och säkert.
Utrycker sig bestämd och säckert.
Samtala
Eleven har inte lärt dikten utantill
Eleven reciterar dikten bra med utvecklade diktion.
Eleven reciterar ganska bra med väl utvecklade diktion.
Eleven reciterar mycket bra med lysande diktion.
Kultur och samhälle
Du känner till lekar från områden där modersmålet talas.
Du berättar hur någon vanlig helg eller tradition firas i ursprungslandet.
Du berättar hur någon vanlig helg eller tradition firas i ursprungslandet och jämför det med svenska förhållanden.
Du beskriver flera högtider/traditioner från områden där modersmålets talas på ett detaljerat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: