Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäck Sverige

Skapad 2016-06-13 15:01 i Skulltorps skola Partille
Ett arbete där vi jobbar med vårt land Sverige.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska Geografi

I det här arbetet ska du få lära dig mer om Sverige. Varför bor man där man bor? Hur ser landskapet ut och vilka naturresurser finns? Du ska få lära dig mer om fjäll, skogar, hav och sjöar, landskap och vad som är speciellt för olika delar av landet.

Innehåll

Syfte / förmågor

Syftet med arbetet är att du ska få lära dig mer om Sverige - var människor bor och varför man valt att bosätta sig just där, hur naturen och människor på olika sätt förändrar och samspelar i olika miljöer.

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Centralt innehåll

Du ska få lära dig mer om natur- och kulturlandskap i Sverige. Hur ser naturen ut och hur har människor genom tiderna dragit nytta av detta för att göra det lättare att leva?
Du ska få lära dig mer om vilka naturresurser det finns här och hur de används.
Du ska få undersöka var det bor flest människor och varför man valt att bosätta sig så.
Du ska få lära dig namn på Sveriges landskap, några orter, berg, hav och vatten i Sverige.
Du ska få träna på att använda kartan för att hitta, bestämma läge och storleksordna geografiska platser.
Du ska få träna på att använda ord och begrepp som är typiska för arbetsområdet.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Konkretisering av mål

Målet med arbetet är att:
* du på ett enkelt sätt ska kunna förklara t ex varför byar ser ut som de gör, med bostäder, åkrar och vatten osv. (Varför städer ligger där de ligger...)
* du ska kunna berätta något om hur befolkningen i Sverige är fördelad och vilka naturresurser det finns i  landet.
* du ska kunna använda en del av de ord och begrepp som vi arbetat med.
* du ska veta var landskap, några orter, berg, hav och vatten ligger och, med kartan som hjälp, kunna berätta om storlek och läge på några platser.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  E 6
  I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Ge  E 6
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 6
  Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Arbetssätt


Vi ska:

Läsa och arbeta med "Utforskarna - Sveriges landskap" 
Se på film
Arbeta med kartor och atlas
Samtala och diskutera
Lyssna på undervisande lärare, Alexandra Sandén
Skriva om ett landskap (detta görs i samarbete med svenskan)
Vi ska dessutom fördjupa oss i de landskap som ligger närmast oss som tex Västergötland, Bohuslän och Skåne

 

Bedömning

Mot slutet av arbetsperioden kommer du att, skriftligt eller muntligt, få redovisa dina kunskaper. Efter detta kommer vi att arbeta extra med de delar som eventuellt behöver repeteras eller arbetas mera med.
* Jag kommer att bedöma din förmåga att beskriva och tänka runt (analysera) hur människa och natur har påverkat varandra.
* Jag kommer att bedöma hur du lärt dig landskap, orter, berg, hav och vatten.
* Jag kommer att bedöma hur du kan avnvända kartan för att:

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: