Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2016-06-13 19:47 i Östad skola Lerum
En planering kring arbetet med Vikingatiden
Grundskola 4 Svenska Bild Historia

Vad vet du om Vikingatiden? Vart åkte vikingarna? Hade de horn på sina hjälmar? Var de alltid ute på plundringsresor?

Detta och mycket mer ska du få lära dig mer om under vårt arbete med Vikingatiden.

Innehåll

Det här kommer du att få arbeta med:

Under detta arbetsområde kommer du få möjlighet att:

 • läsa faktatexter om vikingatiden och ta ut det som är viktigast
 • se filmer om vikingatiden
 • diskutera och jämför vikingatid med tidigare tidsepoker
 • skriva egen text kring det du lärt dig
 • framställa bilder till din text

 

Vi fokuserar på förmågan att:

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Det här kommer bedömmas:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • resonera och diskutera kring vikingatiden
 • använda olika historiska begrepp både muntligt och i egen text
 • skapa egen faktatext
 • framställa bilder till din text
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: