Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fem världsreligionerna

Skapad 2016-06-13 20:01 i Hertingsskolan Falkenberg
Grundskola 5 Religionskunskap
Du ska få lära dig om de fem världsreligionerna, likheter och skillnader.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få kunskap om:

 •  ritualer, levnadsregler, heliga platser samt historia om de fem stora världsreligionerna 

och möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • kunna göra jämförelser, inom och mellan religionen/religionerna, och resonera om de olika religionerna
 • förstå och använda aktuella ord och begrepp
 • använda olika källor för att söka fakta

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • göra jämförelse mellan de olika religionerna, vad det finns för likheter och skillnader samt kunna benämna de olika religionerna och deras heliga byggnader, skrifter, symboler
 • föra resonemang om religionernas betydelse i människornas vardagsliv
 • att använda relevanta ord och begrepp

Genom att:

 •  ta del av de grupparbeten och individuella arbeten du gör
 • lyssna på ditt resonemang i mindre grupp- och i klassdiskussioner.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • läsa olika sorters texter och ta ut relevant fakta
 • diskutera och analysera i mindre grupp och helklass
 • se filmer
 • grupparbete
 • individuellt arbete 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: