Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild med digitala tekniker

Skapad 2016-06-13 20:19 i Östad skola Lerum
En planering kring arbetet i ämnet bild och digitala tekniker
Grundskola 4 Bild

Hur skapas film? Hur gör jag för att framställa olika bilder med hjälp av en kamera?

Detta ska du få prova på under temat "Filmskola" dör du får framställa bilder med hjälp av digital teknik.

Innehåll

Det här ska du arbeta med:

KAMERA:

I ett första steg ska du få arbeta tillsammans med en eller två klasskamrater för att framställa bilder med hjälp av kamera. Du kommer få lära dig:

 • att ta bilder ur olika perspektiv så som myran, hunden och giraffens perspektiv
 • fotografera ett objekt , en triangel, och lära sig olika sätt att ta bilden( framing, dokumentation och gestaltning)
 • ta bilden från olika avstånd

Vi kommer att diskutera etik kring vad som äger bilden och vad som är tillåtetet , eller inte tillåtet att publicera.

 

FILM:

Därefter kommer du att få arbeta med att filma med hjälp av iPad. I en mindre grupp kommer ni att tillsammans få nämna tre ord som symboliserar det positiva med ordet vänskap tex snäll. Dessa tre ord ska ni sedan få gestalta på film.

Därefter ska ni visa de tre positiva ordens motsatser, även dessa ska filmas ( snäll-dum).

Sist ska ni välja ut två ord, från det positiva till det negativa eller tvärtom och gestalta detta i en film ( tex från dum till snäll eller från snäll till dum)

När ni filmat klart ska denna film sedan redigeras i iMovie, då du får möjlighet att lägga till ljudeffekter och andra effekter som berikar er film.

Vi fokuserar på förmågan att:

Kopplingar till läroplanen

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

 

 

 

 

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Det här kommer jag att bedöma:

Din förmåga att använda de begrepp som hör till området. 

Din förmåga att tillsammans med andra skapa en film för att föra fram ett budskap.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: