Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2, ht-16

Skapad 2016-06-13 20:32 i Hälsinggårdsskolan F-6 Falun
Grundskola 2 Matematik

Vi arbetar med Favorit matematik.

Innehåll

Elevdel

Lgr11

Matriser

Ma
Matris år 2

Taluppfattning och tals användning

Naturliga tal
Kunna koppla siffra till antal.
Kunna dela upp tal samt kunna ordningstalen.
Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation
Skriftliga metoder för beräkningar
Du inser betydelsen av de olika platserna i ett tal och använder detta när du skriver tal i utvecklad form samt avrundning. Exempel; 37=30+7 37 ungefär =40
Du kan använda utvecklad form och avrundning i en uträkning
Du vet vilken metod du ska använda i olika situationer
Positionssystemet
Kunna ental och tiotal med hjälp av konkret material
Kunna ental, tiotal, hundratal och tusental
Du kan talsorterna och kan benämna siffrornas värde beroende på placering
Bråk
Kunna dela ett jämt tal i två delar
Kunna enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer
Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och ange delarna som enkla bråk
De fyra räknesätten
Förstå hur man använder addition och subtraktion
Förstå och se sambanden mellan de olika räknesätten. Exempelvis sambandet mellan addition/multiplikation,
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20
Centrala metoder
Kunna välja rätt räknesätt.
Kunna tillämpa rätt räknesätt och kunna genom överslagsräkning bedöma rimligheten i ett svar
Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200 samt vid tiotalsövergång

Algebra

Mönster
Kunna fortsätta ett givet mönster och göra egna
Kunna beskriva enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster
Kunna föra ett resonemang genom att ställa och besvara frågor om mönster
Likhetstecknet
Vet vad likhetstecknet betyder.
Kunna hantera matematiska likheter med hjälp av konkret material.
Kunna hantera matematiska likheter och använder likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Geometri

Geometriska objekt
Kunna känna igen och namnge cirkel, triangel, kvadrat och rektangel samt grundläggande geometriska egenskaper hos dessa
Kunna avbilda geometriska objekt som triangel, cirkel, kvadrat, rektangel, klot, kon, cylinder, och rätblock
Kunna konstruera geometriska objekt som triangel, cirkel, kvadrat, rektangel, klot, kon, cylinder, rätblock, linje, punkt och sträcka.
Lägesord
Känna till vanliga ord för att beskriva föremåls läge i rummet eller på en bild.
Kunna vanliga ord för att beskriva föremåls läge i rummet eller på en bild.
Kunna använda vanliga ord för att beskriva föremåls läge i rummet eller på en bild.
Matematiska storheter
Kunna mäta och uppskatta längd, massa, volym och tid utifrån sig själv
Kunna använda vanliga måttenheter för längd, massa, volym och tid.
Kunna göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Sannolikhet och statistik

Slump
Känna till slumpens inverkan i spel.
Förstå slumpens inverkan i spel
Tabeller och diagram
Kunna avläsa enkla tabeller och diagram.
Kunna skapa enkla tabeller och diagram utifrån givna data
Kunna skapa tabeller och diagram i samband med egen undersökning samt kunna beskriva resultatet

Samband och förändringar

Samband
Känna till några grundläggande matematiska begrepp som beskriver samband. Exempel dubbelt och hälften, större än och mindre än
Kunna använda några grundläggande matematiska begrepp
Kunna använda och visa kunskapen på ett i huvudsak fungerande sätt

Problemlösning

Strategier
Kunna välja och använda en strategi med viss anpassning till problemet.
Kunna använda en i huvudsak fungerande strategi.
Kunna förklara varför man valt en viss strategi och resonera med andra om lösningen.

Ma
Matris år 2

Taluppfattning och tals användning

Naturliga tal
Kunna koppla siffra till antal.
Kunna dela upp tal samt kunna ordningstalen.
Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation
Skriftliga metoder för beräkningar
Du inser betydelsen av de olika platserna i ett tal och använder detta när du skriver tal i utvecklad form samt avrundning. Exempel; 37=30+7 37 ungefär =40
Du kan använda utvecklad form och avrundning i en uträkning
Du vet vilken metod du ska använda i olika situationer
Positionssystemet
Kunna ental och tiotal med hjälp av konkret material
Kunna ental, tiotal, hundratal och tusental
Du kan talsorterna och kan benämna siffrornas värde beroende på placering
Bråk
Kunna dela ett jämt tal i två delar
Kunna enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer
Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och ange delarna som enkla bråk
De fyra räknesätten
Förstå hur man använder addition och subtraktion
Förstå och se sambanden mellan de olika räknesätten. Exempelvis sambandet mellan addition/multiplikation,
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20
Centrala metoder
Kunna välja rätt räknesätt.
Kunna tillämpa rätt räknesätt och kunna genom överslagsräkning bedöma rimligheten i ett svar
Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200 samt vid tiotalsövergång

Algebra

Mönster
Kunna fortsätta ett givet mönster och göra egna
Kunna beskriva enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster
Kunna föra ett resonemang genom att ställa och besvara frågor om mönster
Likhetstecknet
Vet vad likhetstecknet betyder.
Kunna hantera matematiska likheter med hjälp av konkret material.
Kunna hantera matematiska likheter och använder likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Geometri

Geometriska objekt
Kunna känna igen och namnge cirkel, triangel, kvadrat och rektangel samt grundläggande geometriska egenskaper hos dessa
Kunna avbilda geometriska objekt som triangel, cirkel, kvadrat, rektangel, klot, kon, cylinder, och rätblock
Kunna konstruera geometriska objekt som triangel, cirkel, kvadrat, rektangel, klot, kon, cylinder, rätblock, linje, punkt och sträcka.
Lägesord
Känna till vanliga ord för att beskriva föremåls läge i rummet eller på en bild.
Kunna vanliga ord för att beskriva föremåls läge i rummet eller på en bild.
Kunna använda vanliga ord för att beskriva föremåls läge i rummet eller på en bild.
Matematiska storheter
Kunna mäta och uppskatta längd, massa, volym och tid utifrån sig själv
Kunna använda vanliga måttenheter för längd, massa, volym och tid.
Kunna göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Sannolikhet och statistik

Slump
Känna till slumpens inverkan i spel.
Förstå slumpens inverkan i spel
Tabeller och diagram
Kunna avläsa enkla tabeller och diagram.
Kunna skapa enkla tabeller och diagram utifrån givna data
Kunna skapa tabeller och diagram i samband med egen undersökning samt kunna beskriva resultatet

Samband och förändringar

Samband
Känna till några grundläggande matematiska begrepp som beskriver samband. Exempel dubbelt och hälften, större än och mindre än
Kunna använda några grundläggande matematiska begrepp
Kunna använda och visa kunskapen på ett i huvudsak fungerande sätt

Problemlösning

Strategier
Kunna välja och använda en strategi med viss anpassning till problemet.
Kunna använda en i huvudsak fungerande strategi.
Kunna förklara varför man valt en viss strategi och resonera med andra om lösningen.

Ma

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: