Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjöar och vattendrag ht 2016

Skapad 2016-06-14 08:39 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 5 Biologi

Sjöar kan se väldigt olika ut. De kan vara stora och djupa med klart vatten, eller små, grunda och mörka. Vissa sjöar har härliga sandstränder medan andra har stränder där det växer mycket vass. En del sjöar har klippiga stränder. I alla sjöar lever små och stora djur och det kommer du att lära dig mer om i det här arbetsområdet. Du kommer också att lära dig mer om växter i och vid vattnet.

Innehåll

Centralt innehåll som arbetsområdet tar upp:

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Syfte - förmågor du ska utveckla

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi ska

 • gå ut till sjöar och vattendrag i närmiljön och utföra systematiska undersökningar
 • läsa faktatexter
 • se på film
 • arbeta med näringskedjor
 • kunna ge exempel på hur människan påverkar våra sjöar och vattendrag
 • jämföra sjöar i olika naturtyper

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

 • hur väl du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar och hur väl du kan komma på enkla frågor och planeringar som fungerar,
 • om du kan använda utrustning på ett fungerande och säkert sätt,
 • hur väl du kan beskriva, ge exempel och förklara skillnader och likheter på sjöar och vattendrag i olika naturtyper
 • att du vet vad som menas med en näringskedja i en sjö och att du kan ge ett exempel på detta
 • hur väl du kan använda biologins begrepp,
 • hur väl du kan ge exempel på och förklara hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi arbeta med arbetsområdet främst under vecka 34-36.

Delaktighet

Hur ska vi arbeta?

Matriser

Bi
Sjöar och vattendrag

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fältstudier & undersökningar
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Använda utrustning
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Biologiska sammanhang
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du har baskunskaper om livet i sjöar och vattendrag och du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop.
Du har goda kunskaper om livet i sjöar och vattendrag och du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du har mycket goda kunskaper om livet i sjöar och vattendrag och du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Begrepp
Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Du använder biologins begrepp på ett mycket bra sätt.
Beroende av och påverkan på naturen
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan ge exempel på och beskriva hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara på ett utvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara på ett välutvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: