Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskap

Skapad 2016-06-14 08:58 i Snöstorpsskolan Halmstad
Arbete med skolans värdegrund.
Grundskola 2 SO (år 1-3)

Under hela läsåret kommer vi fokusera extra mycket på att träna på att samarbeta, visa hänsyn och respektera andras åsikter och tankar och även uttrycka dina egna åsikter och tankar.

 

Innehåll

Våra mål

 

 

Du ska:

-  kunna samarbeta med andra

- kunna visa hänsyn i olika situationer

- kunna lyssna på och respektera andras åsikter och tankar

- våga uttrycka egna åsikter och tankar

- kunna följa skolan och klassens regler

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

Så här arbetar vi

 

 

Vi kommer att:

 • arbeta med olika samarbetsövningar i flera ämnen
 • se avsnitt från UR
 • arbeta med samtalsövningar, drama, jag-stärkande aktiviter etc
 • gå igenom skolans regler
 • ta fram klassens regler
 • högläsning
 • läs- och skrivaktiviter

 

 

 

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

du deltar aktivt och på ett positivt sätt i de olika övningarna/aktiviteterna!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: