Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krafter och rörelse - Alsike skola ht 2016

Skapad 2016-06-14 09:04 i Alsike skola Knivsta
Vi undersöker olika krafter och rörelser och tar in exempel från idrotten.
Grundskola 5 Fysik

Kraft är något som behövs för att ett föremål ska ändra form eller rörelse (till riktning eller hastighet). Man brukar rita krafter som pilar, och mäter dem i enheten newton (N). Gravitationskraften är det som håller oss alla kvar på jorden, men också anledningen till att de atomkärnorna håller samman. Gravitationen blir större om massan är stor och avståndet kort. Här kommer du att lära dig mer om friktion, hävstänger, lyftkrafter, hur man mäter och räknar på krafter.

Innehåll

1. Syfte


Du kommer att få lära dig mycket om hur krafter verkar, hur man mäter och räknar på dem.

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

2. Detta ska vi arbeta med:

Vi laborerar, diskuterar, läser text, ser fil, planerar egen undersökning och avslutar med att visa vad vi lärt oss. Du kommer att få arbeta både enskilt och tillsammans med andra.

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

3. Detta bedömer vi:

Se matris

Matriser

Fy
FY - Kraft och rörelse - årskurs 5 - Alsike skola ht 2016

Begrepp
Du behöver hjälp med att förklara och använda ämnesspecifika ord som t.ex. kraft, tyngdkraft, friktion, tyngdkraft, tryckkraft, jämvikt, balans, kraftpil och gravitationskraft. Du behöver öva ytterligare på detta.
Du kan förklara och använda några ämnesspecifika ord som t.ex. kraft, tyngdkraft, friktion, tyngdkraft, tryckkraft, jämvikt, balans, kraftpil och gravitationskraft.
Du kan förklara och använda många ämnesspecifika ord som t.ex.kraft, tyngdkraft, friktion, tyngdkraft, tryckkraft, jämvikt, balans, kraftpil och gravitationskraft.
Kunskaper
Du behöver hjälp att ge exempel på och beskriva olika fysikaliska samband inom kraft och rörelse.
Du kan ge exempel på och beskriva olika fysikaliska samband inom kraft och rörelse.
Du kan ge exempel på och beskriva olika fysikaliska samband inom kraft och rörelse och resonera mer detaljerat.
Du behöver stöd med att komma på krafter i vardagen och hur de påverkar oss.
Du kan ge exempel på krafter i vardagen och hur de påverkar oss.
Du kan beskriva utförligt hur krafter i vardagen påverkar oss.
Dokumentation
Du behöver stöd för att göra enkla dokumentationer. Du behöver öva ytterligare på detta.
Du gör enkla dokumentationer med enkla bilder till.
Du gör utvecklade dokumentationer med lämpliga bilder till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: