Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 2

Skapad 2016-06-14 10:40 i Skulltorps skola Partille
I den här pedagogiska kan du läsa om vad vi ska arbeta med i matematiken år 2
Grundskola 2 Matematik

Nu ska du få läsa om alla roliga saker vi ska arbeta med i matematikämnet år 2

Innehåll

Matematik år 2 

Följande delar av Lgr 11 ligger till grund för arbetsområdet (centralt innehåll)

Taluppfattning och tals användning:

- Addition, subtraktion och multiplikations egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Kopplingar till läroplan

 

 

Algebra:

 

Geometri:

 

Sannolikhet och statistik:

- Enkla tabeller och diagram samt hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.

 

Samband och förändring:

- Ha förståelse för begreppen dubbelt och hälften

 

Problemlösning:

- Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

 

Mål/ Delmål

Detta skall vi göra i skolan:

Taluppfattning och tals användning:

-Arbeta med siffror och tal både muntligt och skriftligt.

- Arbeta med ental, tiotal, hundratal och tusental.

-  Att träna addition, subtraktion och multiplikation med konkret material samt med skriftliga räknemetoder.

- Att arbeta praktiskt med att dela upp en hel i olika sorters delar samt att kunna jämföra och namnge delarna. 

 

Algebra:

- Att arbeta med konkret material för att muntligt och skriftligt förstå likhets tecknets betydelse.

- Arbeta med att ramsräkna 5, 10 och 100- skutt till 1000.

- Att eleven arbetar med att konstruera mönster av olika slag.

 

Geometri:

- Dagligen träna på lägesord

- Eleven tränas att muntligen beskriva de olika geometriska formerna samt  känna igen och jämföra formerna i vardagen.

- I arbetsövningar måla, klippa och klistra samt jämföra de olika formerna. 

-Vi tränar praktiskt på att mäta med linjal och måttband.

- Vi jämför olika volymer samt mäter med dl och litermått.

- Vi arbetar praktiskt med olika typer av vågar. Vi väger saker i hektogram, kilogram samt gram. 

- Vi tränar på klockan (hel och halv timma, kvart i och kvart över samt 5-minuterssteg) muntligt och skriftligt samt att mäta tid. 

- Vi tränar på att läsa av olika typer av termometrar. 

 

Sannolikhet och statistik:

- Genom praktiska övningar tränar vi på enkla stapeldiagram samt läsa av frekvenstabeller.

 

Samband och förändring:

- Att träna begreppen i vardagssituationer. 

 

Problemlösning:

- Muntligt matematikprat i helklass, grupp och enskilt.

Bedömning/detta ska vi bedöma

Taluppfattning och tals användning:

- Att eleven kan ramsräkna från 0-1000.

- Att eleven ska kunna skriva siffror och tal upp till 1000.

- Att eleven kan berätta en räknesaga och kan skriva den med rätt matematikspråk,
(addition, subtraktion och multiplikation)

- Att eleven kan visa att den förstår vad likhetstecknet betyder.

- Att eleven kan visa hur man kan dela upp en helhet till delar samt att kunna namnge delarna. 

 

Algebra:
- Att eleven kan använda likhetstecknet, större än och mindre än på rätt sätt, både muntligt och skriftligt.

- Att eleven kan ramsräkna med 5, 10 och 100-skutt till 1000.

- Att eleven kan fortsätta färdigställa samt att göra eget mönster.

- Genom regelbundna diagnoser följa upp elevens förståelse/kunskaper. 

 

Geometri:

- Att eleven i helklass, grupp och enskilt kan redovisa momenten i geometri.

 

Sannolikhet och statistik:

- Att eleven kan läsa av stapeldiagram och frekvenstabeller. 

 

Samband och förändring:

- Genom muntliga och skriftliga diagnoser säkerställa att eleven har förstått begreppen.

 

Problemlösning:

- Att eleven kan lösa enkla problem med rätt räknesätt. (addition, subraktion samt multiplikation)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: