Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 2

Skapad 2016-06-14 10:40 i Skulltorps skola Partille
I den här pedagogiska planeringen kan du läsa om vad vi ska arbeta med i matematik år 2.
Grundskola 2 Matematik

Nu ska du få läsa om alla roliga saker vi ska arbeta med i matematikämnet år 2.

Innehåll

Ämne/ämnesområde

Matematik år 2

Följande delar av Lgr 11 ligger till grund för arbetsområdet (centralt innehåll)

Här kan du koppla direkt från läroplanen ur det centrala innehållet.

Mål/ Delmål

Taluppfattning och tals användning:

Geometri

 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Grundläggande geometriska former som cirkel, triangel, kvadrat, rektangel, klot, kon, kub och rätblock.
 • Mätning av längd, massa, volym, tid och temperatur.

Sannolikhet och statistik

 • Enkla tabeller och diagram samt hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.

Samband och förändring

 • Ha förståelse för begreppen dubbelt och hälften.

Problemlösning

 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Detta skall vi göra i skolan:

Taluppfattning

 • Arbeta med siffror och tal både muntligt och skriftligt.
 • Arbeta med de olika talsorterna: ental, tiotal, hundratal och tusental.
 • Att träna addition, subtraktion och multiplikation med konkret material samt med skriftliga räknemetoder.
 • Att arbeta praktiskt med att dela upp en hel i olika sorters delar samt att kunna jämföra och namnge delarna.

Algebra

 • Att arbeta med konkret material för att muntligt och skriftligt förstå likhetstecknets betydelse.
 • Arbeta med att ramsräkna 5, 10 och hundraskutt upp till 1000.
 • Att eleverna får arbeta med att konstruera mönster av olika slag.

Geometri

 • Dagligen träna på lägesord.
 • Eleven tränas att muntligen beskriva de olika geometriska formerna samt känna igen och jämföra formerna i vardagen.
 • I arbetsövningar måla, klippa och klistra samt jämföra de olika formerna.
 • Vi tränar praktiskt på att mäta med linjal och måttband.
 • Vi jämför olika volymer samt mäter med deciliter och litermått.
 • Vi arbetar praktiskt med olika typer av vågar. Vi väger saker i hektogram, kilogram och gram.'
 • Vi tränar på klockan ( hel och halv timma kvart i och kvart över samt 5-minuterssteg) muntligt och skriftligt samt att mäta tid.
 • Vi tränar på att läsa av olika typer av termometrar.

Sannolikhet och statistik

 • Genom praktiska övningar tränar vi på enkla stapeldiagram samt läsa av frekvenstabeller.

Samband och förändring

 • Att träna begreppen i vardagssituationer.

Problemlösning

 • Muntligt matematikprat i helklass, grupp och enskilt.

Bedömning/detta ska vi bedöma

Taluppfattning och tals användning

 • Att eleven kan ramsräkna från 0 - 1000.
 • Att eleven ska kunna skriva siffror och tal upp till 1000.
 • Att eleven kan berätta en räknesaga och kan skriva den med rätt matematikspråk ( addition, subtraktion, multiplikation).
 • Att eleven kan visa att den förstår vad likhetstecknet betyder.
 • Att eleven kan visa hur man kan dela upp en helhet till delar samt att kunna namnge delarna.

Algebra

 • Att eleven kan använda likhetstecknet, större än och mindre än på rätt sätt, både muntligt och skriftligt.
 • Att eleven kan ramsräkna med 5, 10 och 100-skutt upp till 1000.
 • Att eleven kan fortsätta att färdigställa samt göra ett eget mönster.
 • Genom regelbundna diagnoser följa upp elevens förståelse / kunskaper.

Geometri

 • Att eleven i helklass, grupp och enskilt kan redovisa momenten i geometri.

Sannolikhet och statistik

 • Att eleven kan läsa av stapeldiagram och frekvenstabeller.

Samband och förändring

 • Genom muntliga och skriftliga diagnoser säkerställa att eleven har förstått begreppen.

Problemlösning

 • Att eleven kan lösa enkla problem med rätt räknesätt. (addition, subtraktion samt multiplikation)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: