Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i årskurs 3

Skapad 2016-06-14 11:08 i Stadsskogenskolan Alingsås
Planering i svenska 2015-2016, kopplad till boken Nyckeln till skatten.
Grundskola 3 Svenska

Målen i svenska är uppdelade i : tala, lyssna, skriva och läsa.

Innehåll

Läsa och skriva

Att läsa är både lärorikt och roligt! Varje dag har vi en lässtund då vi antingen läser tyst själva eller högt för varandra. Målet är att man skall läsa lagom svåra texter med flyt och god läsförståelse. 

Högläsnings/tyst läsningens texter pratar vi om tillsammans varje vecka, både när det gäller fakta i texten och förståelse för innehållet. Det är viktigt att man genom samtal tar reda på vad som står mellan raderna i texten!

Fantasi, funderingar och fakta kombinerar vi i vårt skrivande! I olika perioder fokuserar vi på sagoskrivande och tränar på att skriva berättande texter med tydlig handling och slut.  Det är viktigt att budskapet i det man skriver når fram och därför tränar vi på att skriva med läslig handstil (eller på dator), stava vanliga ord rätt och använda oss av stor bokstav och punkt.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Tala, lyssna och samtala

Att tala och uttrycka sig är väldigt viktigt och det arbetar vi med på många olika sätt och vid många olika tillfällen under dagen:

 • Vi läser upp egna sagor och berättelser som vi skrivit och ger varandra respons på texten.
 • Klassråd - Alla deltar genom att begära ordet och vi turas om att vara ordförande och sekreterare under året.
 • Kompissamtal - Vi tränar på att beskriva händelser och uttrycka våra egna känslor.
 • Bänkboken/högläsningsboken  - Vi diskuterar innehållet i texten. Samt vilka strategier vi använder när vi läser/tolkar texter.
 • Föredrag - Vi redovisar det vi forskat om.
 • Elevens val/måluppfyllelselekteion 
 • arbetar med läsprojekt
 • arbetar med läsande klass - lässtrategier

Att lyssna på varandra är en av våra viktigaste regler och den är vi noga med att följa! Lyssnande sker när någon berättar, redovisar eller läser saga, men också hela tiden i lek och samvaro.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Skönlitteratur, faktatexter och informationssökning

För att läsupplevelsen skall vara rolig är det viktigt att man själv får välja vilken bok man vill läsa. Vi presenterar och diskuterar våra böcker för/med varandra.

Vi läser också gemensamt Nyckeln till skatten, samt högläsningsböcker.

Vi skriver egna sagor/dikter och visar hur man uttrycker känslor med ord.

När vi söker faktatexter gör vi det dels i böcker och dels på webbsidor. Det vi skall arbeta med är att hitta så tydlig och lättförståelig information som möjligt. Vi kommer också att diskutera hur pålitlig information är i böcker och på nätet.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Matriser

Sv
Svenska årskurs 3

Läsa och skriva

Mål 1
Mål 2
Mål 3
Du skall kunna läsa en "lagom svår bok" med bra flyt och intonation och du skall förstå vad du läser och kunna återberätta innehållet. Du ska kunna skriva enkla, korta texter.
Du skall kunna skriva en berättelse med inledning, handling och avslut och du skall kunna använda dig av beskrivande ord i berättelsen. Du skall kunna skriva en enkel faktatext med ord som du själv förstår.
Du skall skriva snyggt och läsligt för hand och du skall även kunna skriva en text på datorn. Du skall kunna stava de vanligaste orden som du använder ofta och du skall använda dig av stor bokstav, punkt och frågetecken.

Tala, lyssna och samtala

Mål 1
Mål 2
Mål 3
Du skall kunna berätta något så tydligt så att alla förstår och du skall kunna berätta hur du tänker och känner.
Du skall kunna hålla ett kort föredrag, vara ordförande på klassråd eller leda en uppvärmning på idrotten.
Du skall kunna lyssna på andra och förstå vad de menar. Du skall kunna lyssna på en instruktion och sedan veta vad du skall göra.

Skönlitteratur, faktatexter och informationssökning

Mål 1
Mål 2
Mål 3
Du skall läsa olika skönlitterära böcker under året och kunna berätta vilken genre de tillhör. Du skall också kunna någon författare och vilken bok han eller hon har skrivit.
Du skall ha lyssnat på och reflekterat över en saga eller berättelse från något annat land. Du skall ha skrivit en dikt eller beskrivit dina känslor i en text.
Du skall kunna söka fakta både i böcker och på webben. Du skall veta att man inte alltid kan lita på de fakta man läser i böcker eller på webben.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: