Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande kartkunskap och Världens naturtyper

Skapad 2016-06-14 12:38 i St Mellby skola Alingsås
Ett arbetsområde om Världens naturtyper och kartor för åk 6
Grundskola 6 Geografi

tidigare har dom arbetat med framförallt Norden. Hur ser olika kartmaterial ut och vad finns det för likheter och olikheter på de olika naturtyperna som finns i Världen? Vi skall fördjupa oss i de olika naturtyperna och vilka levnadsvillkor som gäller i dessa på olika platser i världen.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram om naturtyper. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, djur, samhälle och natur samspelar och vilka livsbetingelser de olika naturtyperna ger. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap som påverkar människors levnadsvillkor. På så sätt ska eleverna ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv. Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.

Det här ska vi göra.

 • Se på filmer om olika naturtyper i Världen
 •  Läsa faktaböcker
 • Arbeta med Atlas och med andra begreppskartor
 • Vi skall arbeta med de olika världsdelarna/naturresurser/tillgång till vatten
 • Hur jorden har formats genom åren
 •  Samtala om olika levnadsvillkor i olika delar av världen
 • Tala om olika topologie
 • samtala om olika närings och inkomstkällor för olika länder
 • planera och göra en redovisning av en naturtyp/område/begrepp i världen
 • Ha ett prov på kartors beskaffenhet och de olika naturtyperna i världen.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Det här kommer vi att bedöma

Din förmåga att

 • Resonera hur olika processer påverkar och förändrar jordytan
  ex avverkning av skogar, användning av fossila bränslen mm
 • Resonera vilka konsekvenser det kan få för människan och naturen, ex tillgång till vatten odlingsmark mm
 • Kunna använda kartor och förstå dess uppbyggnad
 • att använda geografiska begrepp så du kan samtala och diskutera geografi ex väderstrecken
 • Resonera hur människors levnadsvillkor är och hur de kan förbättras ex miljö, utbildning, sjukvård mm
 • Söka fakta i böcker
 • Söka fakta på internet
 • Resonera om olika källors användbarhet
 • Samtala och diskutera i ett grupparbete
 • Använda informationen i diskussioner, texter och framställningar.
 • Göra enkla undersökningar av omvärlden
 • Beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna, länder och städer. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • Ge  E 6
  I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Ge  E 6
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 6
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
 • Ge  E 6
  Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
 • Ge  E 6
  Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.

Matriser

Ge
Världen-Geografi

Bör utvecklas.
E
C
A
Natur/kulturlandskap
Hur jorden har formats. Människans påverkan på jorden och vilka konsekvenser det leder till.
Behöver utvecklas
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Jordens naturresurser
Var jordens olika resursens finns. Vatten, odlingsmark, fossila bränslen mm.
Behöver utvecklas.
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Jämföra levnadsvillkor.
Hur du gör jämförelser i tid, plats och förhållanden.
Behöver utvecklas.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Ord och begrepp
Behöver utvecklas.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Miljö-hållbar utveckling
Behöver utvecklas.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Källhantering
Hur du kan söka och använda fakta från olika källor.
Behöver utvecklas.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: