Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text (faktatext)

Skapad 2016-06-14 12:51 i Nolbyskolan Alingsås
I det här arbetsområdet med beskrivande text får eleverna lära sig texttypens struktur, innehåll och språkliga drag.
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska

Beskrivande texter skrivs för att beskriva något.

Innehåll

Syfte


Genom ett utvecklat språk och kunskaper utvecklar du din identitet. Under arbetet med olika texttyper i svenska kommer du att få rika möjligheter att skriva, läsa och samtala.

I detta område kommer du att utveckla dina möjligheter att kommunicera och det i sin tur leder till en ökad tilltro den egna språkliga förmåga.
Du ska utveckla förmågan att:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Konkretisering av mål

Under arbetsområdet med förklarande text ska du :

 • förstå syftet/meningen med en beskrivande text och hur man kan anpassa texten till syfte och målgrupp.(Förkunskap/förförståelse)
 • lära dig hur en beskrivande text (om ett land) är uppbyggd och hur innehållet kan presenteras.
 •  lära dig hur man skriver jämförelser för att texten ska bli intressant och lätt att förstå.
 • öva på det du lärt dig i klassen samt tillsammans i klassen/gruppen göra en planering till en beskrivande text.
 • med hjälp av text och bild på egen hand kunna planera och skriva en beskrivande text.

Arbetssätt

Du kommer att på olika sätt inhämta kunskaper och fakta, samtal om syftet med en beskrivande text och vikten av att veta vem mottagaren är.  

 • Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen den beskrivande textens innehåll, syfte och struktur. 
 • Du kommer att i grupp få arbeta med de språk, ord och begrepp, som är typiska för beskrivande texter för att göra jämförelser, som jämförande sambandsord och komparerade adjektiv.
 • Du kommer att i grupp få läsa och jämföra olika texter för att se hur de skiljer sig åt. Gruppen gör gemensamt en planering av en beskrivande text och använder då det du tidigare lärt dig.
 • Nu ska du få välja ett (eget land) som du ska göra en planering till och skriva en beskrivande text om text om där du visar den kunskap du lärt dig. Texten ska bearbetas och redovisas.


Slutligen bedömer du din beskrivande text med din lärare. I bedömningen formuleras nya mål.

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas:

Förmågan att:
- förstå syftet med en beskrivande text
- kunna hålla sig till ämnet och ge information/fakta på ett tydligt sätt.
- kunna använda strukturen för en beskrivande text.
- kunna använda de språkliga drag, ord och begrepp, som är typiska för en beskrivande text och kunna göra jämförelser.

Ditt arbete bedöms löpande under arbetets gång samt genom den individuella beskrivande texten du skriver i slutet av arbetsområdet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: