Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pennställsdilemmat

Skapad 2016-06-14 13:11 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Teknik
Rektorn på en skola någonstans i Sverige har bestämt att det ska tillverkas pennställ till alla bänkar i alla klassrum. Hon kan dock inte bestämma sig för om pennställen ska tillverkas i plast eller papp. Din uppgift är att skriva ett brev till rektorn där du rekommendera plast eller papp. I brevet är det viktigt att du resonerar kring fördelar och nackdelar med de olika materialen och kommer fram till ett beslut. Du ska också lämna förslag på en bra design på ett pennställ genom att bygga ett och skicka med en skalenlig ritning i ditt brev.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att utveckla elevernas tekniska kunnande om material som de stöter på i vardagen. Syftet är också att utveckla elevernas förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för och påverkar människan, samhället och miljön. 

Viktiga begrepp

Viktiga begrepp: papperstillverkning, plast, olja, återvinning, material, egenskaper, hållfasthet, hårdhet, elasticitet, balk, armering, korrugering, fackverk.

Undervisning

 

Vi kommer att ha genomgångar och titta på film, läsa texter om olika material. Vi kommer att gå igenom egenskaper som material kan ha och diskutera fördelar och nackdelar med olika material. Speciellt kommer vi titta på papperstillverkning och återvinning av plast och papper. 

Vi kommer att gå igenom en del om design och vad man ska tänka på för att en konstruktion ska passa för det den är tänkt till.

Vi kommer gå igenom teknikutvecklingsarbetets olika faser: Identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning och göra alla delar i arbetet med pennstället.

Vi kommer att bygga pennställ av papp eller plast.

Vi kommer att göra ritningar i tre vyer på pennställen. Vi kommer eventuellt testa att göra digitala ritningar.

Under en lektion kommer sedan eleverna få skriva ett brev till rektorn där de rekommenderar sin pennställ med väl underbyggda argument kring val av material och utformning.

Bedömning

Du kan visa dina kunskaper på flera sätt:

 • I det praktiska arbetet på lektionerna.
 • Muntligt i diskussioner på lektionerna.
 • Brevet
 • Ritningen och pennstället

Uppgifter

 • Brevet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknik Matris åk 7-9, Lgr 11

E
C
A
Den här förmågan handlar om att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Material
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Den här förmågan handlar om att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
Eleven kan genomföra enkla teknik utvecklings och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknik utvecklings och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknik utvecklings och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Den här förmågan handlar om att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
Dokumentationer
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Den här förmågan handlar om att analysera drivkrafter bakom teknikutvecklingen och hur tekniken har förändrats genom tid.
Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ , samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbygga resonemang om hur olika val av tekniksak lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: