Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk F-3A

Skapad 2016-06-14 13:15 i Ljungviksskolan Lerum
Planering för engelska åk F-3 med matris.
Grundskola F – 3 Engelska

I engelskan kommer jag att få möta nya ord, som kan öppna en helt ny värld för mig. En värld som inte har några gränser och där jag kan prata med nästan vem jag vill... 

Innehåll

FÖRMÅGOR ATT UTVECKLA:

Målet med undervisningen är att jag ska utveckla min förmåga att:

 • förstå pratad engelska
 • läsa och förstå engelsk text
 • prata engelska
 • skriva engelska
 • våga använda engelska i tal och skrift
 • känna till hur man lever i ett land där man pratar engelska

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

ARBETSSÄTT

Jag kommer att arbeta med:

 • vardagsnära teman, t ex färger, kroppsdelar, mat och dryck, djur, veckodagarna
 • att presentera mig själv t.ex. My name is...
 • dialoger med vardagsnära fraser, t ex Good morning, I like...
 • höra-göra-övningar och drama
 • engelska sånger och ramsor
 • engelska lekar och spel
 • att läsa enkel engelsk text
 • att skriva ord och meningar på engelska
 • att titta på engelskspråkiga program
 • digitala verktyg genom att t.ex. skapa egna filmer

BEDÖMNING

Läraren kommer att bedöma min förmåga att:

 • förstå talad och skriven engelska
 • prata och skriva på engelska
 • göra mig förstådd för en person på engelska med hjälp av språkliga strategier t.ex. kroppsspråk
 • jämföra hur man lever i ett land där man pratar engelska med hur vi lever i Sverige

Läraren kommer också att titta på i vilken utsträckning jag:

 • engagerar mig och tar ansvar för mitt lärande
 • jag vågar utmana mig själv genom att fråga och pröva mig fram när jag inte förstår

Matriser

En
Engelska

----->
----->
----->
----->
----->
----->
LYSSNA OCH FÖRSTÅ TALAD ENGELSKA
Lyssna och förstå t ex enkla instruktioner och beskrivningar om t ex personer, platser och intresse
 • En
Jag lyssnar och följer med i rörelser i sång, rim, ramsor.
Jag förstår och följer enkla instruktioner på engelska. T.ex. "sit down", "stand up"
Jag förstår vanliga enkla ord och fraser när någon talar sakta och tydligt. T.ex. "hello", "goodbye", ”cat”, ”My name is…”
Jag förstår när någon berättar kort och använder ett enkelt språk när det handlar om ett ämne jag känner igen.
Jag förstår enkla berättelser med hjälp av bilder eller film.
Jag förstår enkla dialoger och berättelser.
TALA ENGELSKA
Talar så andra förstår t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om t.ex. personer, platser och intresse.
 • En
 • En
Jag deltar i sång, rim, ramsor och drama.
Jag säger enkla ord och meningar genom att härma.
Jag besvarar enkla frågor med orden jag lärt mig. T.ex. - What's your favourite colour? - Yellow.
Jag använder mig av orden jag lärt mig och bildar korta meningar. T.ex. - My favourite colour is yellow.
Jag presenterar mig själv och min familj. T.ex. - My name is... - I have two brothers.
Jag ställer och svarar på frågor i en dialog med en annan person.
LÄSA OCH FÖRSTÅ ENGELSK TEXT
Läsa och förstå enkel text t ex enkla instruktioner eller beskrivningar om personer, platser och intresse
 • En
Jag känner igen vanliga ord med hjälp av bilder. T.ex. "boy", "cat"
Jag läser och förstår vanliga ord med hjälp av bilder. T.ex. "banana", "hat"
Jag läser och förstår vanliga enkla meningar med hjälp av bilder. T.ex. ”It is a cat.”
Jag läser och förstår enkla ord och meningar om saker och händelser jag känner till.
SKRIVA ENGELSKA
Skriva så andra förstår t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om personer, platser och intresse.
 • En
 • En
Jag härmar och skriver av enkla ord.
Jag härmar och skriver av enkla meningar.
Jag skriver enkla ord och meningar på egen hand.
LÖSA PROBLEM (Språkliga strategier)
Hur man kan lösa situationen för att förstå och själv kunna uttrycka sig t.ex. upprepa, annat ord, gissar av sammanhanget, kroppsspråk.
 • En
 • En
Om jag inte förstår vad någon annan säger försöker jag gissa vad man menar genom att ta hjälp av t.ex. bilder eller fråga om personen kan säga det igen.
När jag inte blir förstådd använder jag kroppsspråket eller bilder för att försöka förklara tydligare vad jag menar.
ATT LEVA I ENGELSKSPRÅKIGA LÄNDER
Känna till och jämföra vardagsliv i engelskspråkiga länder och i Sverige.
 • En
 • En  1-3
Jag jämför vardagslivet i engelskspråkiga länder med hur jag lever i Sverige.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: