Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte åk 6 kap2

Skapad 2016-06-14 13:52 i Hovhultsskolan Uddevalla
En planering i matte för procent och sannolikhet baserat på kap 2 i Matematikborgen 6A
Grundskola 4 – 6 Matematik

Detta är en planering som inkluderar procent och sannolikhet.

Innehåll

Syfte och förmågor

 

Analysförmåga

- tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Kommunikativ förmåga

- tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

 

Informationshantering

– välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. 

- tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

 

Begreppsförståelse

– använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

- utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

 

*Metakognitiv förmåga

- genom undervisningen ska eleverna även ges möjligheter att reflektera över matematikens betydelse, användning och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och under historiska skeenden och därigenom kunna se matematikens sammanhang och relevans.

- utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

Arbetssätt och metod

Vi kommer arbeta utifrån matematikboken Matteborgen 6A. Vi kommer även arbeta med tillhörande stenciler.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Bedömning

 

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Analysförmåga

- tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Kommunikativ förmåga

- tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

 

Informationshantering

– välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. 

- tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

 

Begreppsförståelse

– använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

- utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

 

*Metakognitiv förmåga

- genom undervisningen ska du även ges möjligheter att reflektera över matematikens betydelse, användning och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och under historiska skeenden och därigenom kunna se matematikens sammanhang och relevans.

- utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Du ska kunna dessa saker efter kapitlets slut:

 • räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är
 • räkna ut rabatten på en vara
 • växla mellan bråkform, decimalform och procentform
 • förklara vad som menas med sannolikhet
 • räkna ut sannolikheten för en händelse ska inträffa

Dokumentation

Du kommer få berätta för mig och  visa genom diagnosen om du har förstått kapitels innehåll.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: