Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte åk 6 kap3

Skapad 2016-06-14 14:06 i Hovhultsskolan Uddevalla
En planering i matte om geometri baserat på kap 3 i matematikborgen 6A
Grundskola 4 – 6 Matematik

Detta är en planering som inkluderar geometri.

Innehåll

Syfte och förmågor

 

Analysförmåga

– formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

 

Kommunikativ förmåga

– föra och följa matematiska resonemang, använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

Begreppsförståelse

– använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

- utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Metakognitiv förmåga

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

- utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Arbetssätt och metod

Vi kommer arbeta utifrån matematikboken Matteborgen 6A. Vi kommer även arbeta med tillhörande stenciler.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Bedömning

 

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 

Analysförmåga

– formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Kommunikativ förmåga

– föra och följa matematiska resonemang, använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

Begreppsförståelse

– använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

- utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Metakognitiv förmåga

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

- utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Du ska kunna dessa saker efter kapitlets slut:

 • använda de vanligaste enheterna för area: cm², dm², m²
 • förstå och använda begreppen bas och höjd
 • räkna ut arean av rektanglar, kvadrater, trianglar samt arean av figuren som sammansatta av dessa
 • benämna olika slags fyrhörningar och trianglar samt beskriva deras egenskaper
 • förklara begreppen diameter, radie och medelpunkt

Dokumentation

Du kommer få berätta för mig och  visa genom diagnosen om du har förstått kapitels innehåll.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: